/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

DLV: cursus houtig kleinfruit

Beschrijving

Niet alleen voor startende telers van houtig kleinfruit, maar ook voor telers die al enkele jaren actief zijn en voor medewerkers van (klein-)fruitbedrijven. De cursussen worden gegeven door ervaren teeltspecialisten van DLV Plant. Binnen de cursus komen onderwerpen als teeltopzet, gewasbescherming en bemesting aan bod. Naast theoriedagdelen zal ook de praktijk aan bod komen. 

28 januari - Algemeen: Aandacht voor o.a. teeltopzet, bedrijfseconomie, teeltsystemen, rassenkeuze, bestuiving, teeltbescherming (overkappingen), opkweek, klimaat, bewaring en koeling.
4 februari - Bodem & bemesting: Aandacht voor o.a. bodem, substraten, bemesting, wet- en regelgeving, watergift, fertigatie, analyses en bladbemesting.
11 februari - Gewasbescherming: Aandacht voor o.a. spuittechnieken, voorkomende ziekten en plagen, onkruidbestrijding, chemische en biologische gewasbescherming, voorkoming (zichtbaar) residu en het voorkomen van resistentievorming
dag 4 (datum nog te bepalen) - Praktijk: Bezoek praktijkbedrijven

LocatieGeldermalsen Nl
Prijs€ 715 vrijgesteld van btw (inclusief consumpties, cursusmap en certificaat)
Inschrijvenvia a.streef@dlvplant.nl
ContactpersoonAdri Streef
a.streef@dlvplant.nl
0031 653 375 099
StartTue-28/01/14 00:00
EindeTue-28/01/14 00:00