/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Reflectiedag BioForum: Naar een optimalisatie van de steunmaatregelen voor de biologische sector

Beschrijving

In de loop van de volgende weken zal BioForum de ontwerpteksten van het GLB gedetailleerd analyseren en waar mogelijk verbeteringen suggereren aan de overheid. Jouw inbreng is daarbij absoluut noodzakelijk. Het is vanuit de ervaring van de biologische producenten zelf, dat wij de meest gunstige en gewenste suggesties kunnen overmaken. Die suggesties kunnen vervolgens in het Europese debat worden ingebracht. En ook nadien, wanneer de Europese mogelijkheden worden omgezet in concrete Vlaamse maatregelen en bijsturingen van het subsidiesysteem, nemen wij ze mee in ons beleidswerk. Met dit doel voor ogen nodigen we je uit voor een reflectiedag over deze steunmaatregelen. Meer info hier.

Programma

10u00: Ontvangst met koffie

10u30: Verwelkoming, doelstelling en verloop van deze reflectiedag, Leen Laenens, directeur BioForum Vlaanderen (moderator)
10u45: Overzicht huidige steunmaatregelen en resultaten ADLO-bevraging, Marcel De Jong (ADLO)
11u15: Resultaten van achtergrondstudie bij de subsidies voor de biologische land- en tuinbouw in Vlaanderen, Lieve De Cock (ILVO)
11u45: Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2013: Voorstellen vanuit de Europese Commissie in het kader van bio vandaag?, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Landbouw en Visserijbeleid

12u15: Lunch

13u15: Workshops in beperkte groep
• Workshop 1: groenten uit volle grond & bedekte teelten
• Workshop 2: fruit en klein fruit
• Workshop 3: melk- en vleesvee
• Workshop 4: pluimvee en varkens
15u00: Voor hele groep: resultaten van de workshops en debat
15u45: Conclusie door moderator

16u00: Afsluiting met receptie

De reflectiedag is gratis. Als lunch krijg je een biologische maaltijd aangeboden.

LocatieKoningsteen Oxdonkstraat 168 1880 Kapelle-op-den-Bos Routebeschrijving op http://www.koningsteen.be/contact/routebeschrijving/
Prijsgratis
InschrijvenOm praktische redenen vragen we je jouw deelname aan de reflectiedag en de biologische lunch snel te bevestigen; opr 25 oktober sluiten we de inschrijvingen af. Inschrijven via: info@bioforum.be
ContactpersoonBioForum Vlaanderen
info@bioforum.be
03/286 92 78
StartFri-28/10/11 10:00
EindeFri-28/10/11 16:00