/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nieuwe operationele groep rond zelfbouwmechanisatie gestart

Joran Barbry (Inagro)

In navolging van het succesvolle “boer bricoleur”-project en de bricoleursweek van 2020 nam CCBT samen met bioteler Bert Vandergeynst van Aardevol het initiatief om een nieuwe Operationele groep rond zelfbouwmechanisatie op te richten. Hiervoor dienden we vorig jaar een projectvoorstel in dat onlangs werd goedgekeurd. In dit project werken acht teler-bricoleurs samen met CCBT, Inagro, ILVO en VIVES hogeschool aan de verduurzaming van het zelfbouwmechanisatienetwerk in Vlaanderen.

Tijdens het project, dat loopt van januari 2021 tot eind december 2022, werken we aan verschillende acties om landbouwers te ondersteunen bij het zelf bouwen van machines en ander bedrijfsmateriaal en willen we het netwerk rond die zelfbouwmechanisatie in Vlaanderen verder uitbouwen en verduurzamen.

Doorontwikkelen elektrisch wiedbed

In 2018 won bioteler Alex Floré (Rawijs) de innovatieprijs op de Netwerkdag voor zijn elektrisch wiedbed, gebaseerd op een elektrische rolstoel. Zijn ontwerp lag aan de basis voor de wiedbedden die tijdens de bricoleursweek van 2020 werden gebouwd. Een eerste actie van de operationele groep is het optimaliseren en verfijnen van dit ontwerp om uiteindelijk bouwplannen en een materiaallijst op te maken en ‘open source’ beschikbaar te stellen voor geïnteresseerden. Er wordt ook een nieuwe bricoleursweek gepland om met dit geoptimaliseerd ontwerp aan de slag te gaan.

Tweede machine of bedrijfsmateriaal en zelfbouw RTK-GPS systeem

Door een rondvraag en een inventarisatieronde bij de brede groep telers willen we een geschikt idee voor tweede machine of materiaal vastleggen. Ook hiervan zal een prototype ontwikkeld worden met bouwplannen en materiaallijsten. In 2022 wordt dan een nieuwe bricoleursweek gepland ook die machine samen te bouwen.

Bioboer Karel Dewaele werkt al enkele jaren met een opensource RTK-GPS systeem gebaseerd op AgOpenGPS. De operationele groep wil met Karel als ervaringsdeskundige dit systeem verfijnen en optimaliseren naar gebruiksgemak. Tijdens het project zal een duidelijke handleiding voor dit systeem opgesteld worden en organiseren we een opleiding voor geïnteresseerden.

Professionalisering van zelfbouwmechanisatie netwerk

In Frankrijk bestaat een coöperatie rond zelfbouw “l’Atelier Paysan” die landbouwers ondersteunt bij het ontwerp en het vervaardigen van machines. Deze coöperatie is de inspiratie om ook in Vlaanderen een duurzaam en professioneel netwerk rond zelfbouwmechanisatie op te zetten. Tijdens het project voeren we een haalbaarheidsstudie uit om te kijken of een duurzame structuur op kleine schaal in Vlaanderen haalbaar is en wat de benodigdheden daarvoor zijn. Daarbij is ook de nodige aandacht voor de  veiligheidsaspecten van zelfbouwmachines.

Opensource bouwplannen en materiaallijsten

De bouwplannen en materiaallijsten die tijdens het project ontwikkeld worden, zullen voor iedereen openbaar gemaakt worden op een deelsite van de website van CCBT. De machines zullen gedemonstreerd worden via filmpjes of via demomomenten. 

Meer info?
Carmen Landuyt, CCBT
carmen.landuyt@ccbt.be
TEL 09 381 86 86

 

Image

Image