Viaverda doet onderzoek naar biologische beschutte teelten, kruidenteelten en biologische sierteelt (voornamelijk bloementeelt). Uit de proeven wordt praktische kennis verworven zoals optimale rassenkeuze en klimaatsinstelling. Naast deze praktijkkennis heeft de sector ook nood aan meer fundamentele inzichten m.b.t. de interacties plant-bodem(leven)-plantenvoeding en plantbelagers (ziekten, plagen en onkruiden). Een deel van die kennis kan mogelijks door het proefcentrum ontwikkeld worden.