Inagro vzw staat voor onderzoek en advies in land- en tuinbouw. De afdeling biologische productie verzorgt praktijkgericht onderzoek en voorlichting voor de biologische akkerbouw, groenteteelt in open lucht en voederteelten. Belangrijke trefwoorden in het onderzoeksprogramma zijn onkruidbeheersing, rassenonderzoek, ziekte- en plaagbeheersing, bodemvruchtbaarheid, teelttechniek en bedrijfsmanagement. Voor de aansturing en de uitvoering van het onderzoek wordt intensief samengewerkt met biologische telers. Daarnaast heeft inagro een proefbedrijf van 12 ha in beheer met een biologisch bouwplan van akkerbouw- en groentegewassen.

Inagro vzw -afdeling biologische productie bouwt verder op de werking van het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt (PCBT) vzw dat in juni 2011 fuseerde tot inagro vzw.

ir Lieven Delanote is diensthoofd van inagro vzw - afdeling biologische productie.

 


Contact
Joran BarbryImage
Ieperseweg 87
B-8800 Rumbeke-Beitem

Tel +32 (0)51 27 32 27
joran.barbry@inagro.be
Website