Het Proefstation voor de Groenteteelt is sinds 2018 aangesloten bij het CCBT en beschikt sinds 2020 over een biologisch perceel van een klein hectare met plastiek tunnel. Hierop wordt praktisch onderzoek verricht, vooral met open lucht tuinbouwteelten. Het onderzoek zet in op de teelttechniek en rassenkeuze, de ontwikkeling van nieuwe teelten, biologische gewasbescherming en een duurzaam bodembeheer.