/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Tech&Bio loste verwachtingen opnieuw ruimschoots in

Eind september trokken we met een groep van 45 Vlaamse en Waalse bioboeren, onderzoekers en voorlichters naar de grote openlucht vakbeurs ‘Tech&Bio’ in Valence, Frankrijk. Deze beurs is specifiek gericht naar de biologische land- en tuinbouwsector. Je vindt er informatie en innovaties voor alle deelsectoren en voor de volledige keten: beleid, onderzoek, teelttechniek, afzet, …

Dankzij ondersteuning door la Chambre d'agriculture de la Drôme en organisatie door CCBT, kregen een heleboel bioboeren de kans om tegen verlaagd tarief naar Valence te reizen. De Vlaamse delegatie werd aangevuld met enkele voorlichters, praktijkonderzoekers, en medewerkers van sectororganisaties. 

Door de vele praktijkdemonstraties en infostands in het veld, in combinatie met een aantal druk bezochte lezingen, heeft de beurs zich opnieuw bewezen als dé place to be voor de biosector.  De Belgen die dit jaar meereisden waren dan ook uiterst tevreden over deze inspirerende studiereis. Door het gevarieerde aanbod kon elke bezoeker wel ergens iets zien of horen dat nuttig is voor het eigen bedrijf of de eigen organisatie. Daarnaast werden ook talrijke contacten gelegd, zowel met standhouders, demonstrateurs en onderzoekers, als met Vlaamse en Waalse collega’s.

Hubert Dewitte, zelfoogstboerderij ’t Goed ter Heule: “Interessant aan deze beurs was dat er veel info gericht was naar kleinschalige bedrijven, niet enkel machines, maar ook tips voor het houden van konijnen, kippen,  …  Daarnaast vielen de machines om biodegradeerbare plastic folie over plantbedden te trekken mij op. Dit komt blijkbaar veel meer voor in Frankrijk dan in België. De beurs heeft mij ook zin doen krijgen om volgend seizoen zoete aardappelen te gaan planten…

Pieter Coopmans, de boer van Herkenrode, was voor de tweede keer van de partij en was opnieuw enthousiast: “Ik was op zoek naar specifieke info over pelmachines voor granen en die heb ik gevonden bij een stand op de beurs. De firma Moulins d’Alma had een universele pelmachine die je o.a. kan gebruiken voor spelt en haver. Daarnaast vond ik ook interessante gebruiksklare zaadmengsels van groenbedekkers.

Image

Foto: Vlaamse bioboeren op Tech&Bio, bij een stand van een zaadfirma.

Ook bij Bart Van Parijs van zelfpluktuin Pur Fruit is een heel specifieke innovatie bijgebleven: “Een innovatief verwarringssysteem tegen de fruitvlieg, afkomstig uit Oregon, bestond uit 2 dispensers per ha, die automatisch om de zoveel tijd feromonen verstuiven. De dispensers kon je huren van de firma. Nu nog wachten op de goedkeuring  voor gebruik in Vlaanderen.”

Nieuwe kracht van De Lochting, Fien Vanderheyden, heeft naar eigen zeggen heel veel bijgeleerd dankzij het bezoek aan de beurs. “In een workshop over groenbemesters heb ik geleerd dat het mengen van de juiste soorten belangrijke effecten kan hebben, bv op de ontwikkeling van de vlinderbloemige component, of op het vrijmaken van fosfor uit de bodem. De stand met info over bodemcompactie door tractorbanden vond ik ook heel interessant.

Image

Foto: demonstratie van bodemcompactie door tractorbanden (Foto: Fien Vanderheyden). 

Image

Foto: Hans Claes van de Groenkost vond een elektrische schoffelmachine: COSI van de firma Naïo (Foto: Karel Dewaele)

Ook voor Griet Maes van pluimveehouderij en pakstation Bolderhof heeft de beurs opnieuw heel wat opgeleverd. “De vele contacten die je er kan leggen zijn voor mij het belangrijkst. En omdat ik mijn eerste stapjes in de akkerbouw aan het zetten ben, heb ik in die richting ook wat info verzameld.

Landbouwadviseur Stefan Muijtjens liet zijn oog vallen op de directzaaimachines. “Die machines zijn intussen betaalbaar geworden, maar het gebruik ervan moet nog op gang komen. Dat zou misschien een goed idee zijn voor een demonstratieproject in Vlaanderen.

Ook Thierry Beaucarne, bio akkerbouwer-groenteteler, kon niet weerstaan aan de uitnodiging en was opnieuw present:  “Wat me bij het bezoek aanTech&Bio deed nadenken is dat men in de biolandbouw op korte termijn kleine robots ziet rondschoffelen in de percelen. Die compacte “medewerkers” dragen zelfs onze kisten tijdens het uitplanten tussen de plantbedden en dit aan onze snelheid. Hetzelfde tijdens het oogstwerk draagt “hij”  de volle kisten. Technologie staat niet stil! Zo ook voor plantenherkenning en fotosynthese-metingen. Al deze verzamelde informatie over de planten moet dan wel nog vertaald worden in daden door de tuinbouwer, en daarin moet het boerenverstand nog altijd de scheidsrechter blijven. Spannend was deze beurs, een aanrader!

Image

Foto: Schoffelrobot Naïo (Foto: Karel Dewaele).

Karel Dewaele, onderzoeker bioteelt bij Inagro, bracht zijn eerste bezoek aan de beurs en ook hij heeft heel wat inspiratie opgedaan: “Ik heb vele contacten opgedaan die van pas kunnen komen bij de organisatie van een tweede netwerkdag voor bio-tuinbouw in Vlaanderen. Verder ook een interessant werktuig gezien bij de firma Agri 3D voor het schoffelen van tussenpaden bij ruggen- of folieteelt. Over het geheel een zeer mooie uitstap en leuk om zo bioboeren en collega-onderzoekers te leren kennen!

Alle presentaties en verslagen van de lezingen komen binnenkort online op de website van Tech&Bio. De volgende editie van de beurs gaat door in 2017.

Meer sfeerbeelden kan je hier bekijken.

Image

Foto: Vlaamse en Waalse deelnemers in het TGV-station van Valence.

Meer info?
Carmen Landuyt
carmen.landuyt@ccbt.be
TEL 09/381 86 86 

 

pluimvee
pitfruit
groenten
bodemvruchtbaarheid