/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Risico op schade door ritnaalden inschatten

Femke Temmerman (Inagro)

Sinds 2015 werkt Inagro mee aan een uitgebreide monitoring van ritnaalden in Vlaanderen. Ook dit jaar bemonsteren we een aantal percelen met een gekende bemonsteringsmethode. Heb je zelf een perceel waar je schade door ritnaalden verwacht in aardappelen, witloofwortelen of maïs? Met een monitoring kunnen we je meer inzicht geven in het risico op schade en de mogelijke beheersmaatregelen.

Monitoring in Vlaams en Europees partnerschap

Inagro, de Nationale Proeftuin voor Witloof, de Hooibeekhoeve en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) werken samen aan het vierjarige project ‘Sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden' (2015 - 2019). Over heel Vlaanderen bemonsteren de drie betrokken proefcentra minstens 50 percelen op de aanwezigheid van ritnaalden. Het ILVO staat in voor de determinatie van de gevangen soorten. Zo weten we ook welke schadelijke soorten voorkomen en onder welke omstandigheden ze actief zijn.

Om ritnaalden te ‘vangen’ wordt kiemend graan gebruikt als lokaas. Die lokvalmethode wordt internationaal gebruikt om de (mate van) aanwezigheid van ritnaalden op een perceel te bepalen. Ook andere Europese landen passen die monitoring toe ter ondersteuning van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Vanaf dit jaar zullen de Vlaamse partners actief samenwerken met andere Europese landen, waaronder Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië. Samen willen ze een praktijktool voor landbouwers ontwikkelen om het risico op schade door ritnaalden op een bepaald perceel in te schatten.

Monitoring als basis voor beheersing

De uitgebreide monitorcampagne zal ons info geven over de aanwezigheid van ritnaalden op de percelen, de schadelijke soorten en hun vraatactiviteit aan gewassen gedurende het seizoen. Daarnaast zullen we ook de uiteindelijke schade op de percelen evalueren in relatie tot de vangsten en de omgevings- en perceelsgebonden factoren die daarbij een rol kunnen spelen. Perceelsfactoren - zoals de voorgeschiedens van teelten, het bodemtype en de bodembewerkingen - bepalen mee de dichtheid van ritnaalden op een perceel. Een beter inzicht in de impact van die factoren is van belang voor de uitwerking van beheersstrategieën voor ritnaalden. Ook daaraan werken de onderzoekers verder in 2017.

Schaderisico op jouw perceel?

Heb je in het verleden al problemen gekend met ritnaalden op één van jouw percelen en wil je meewerken aan dit project? Neem dan contact op met één van de contactpersonen in jouw regio:

Landbouwtraject ‘Sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden’ (2015 - 2018) met financiële steun van IWT Vlaanderen, Boerenbond, AVEVE Group, ABS, Bayer CropScience, Belchim Crop protection, Belgapom, Biobest, Certis, Colruyt, Fedagrim, Innoseeds, Joordens Zaden, Pherobank, Pireco, Sanac, Storms Seeds, Synagra, Syngenta en de producenten.

Image


akkerbouw
groenten