/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Vaste rijpaden redden teeltseizoen

Lieven Delanote, Philippe France & Tom Decuypere (Inagro)

'Vast rijpad redt teeltseizoen’. Met dit citaat vat Tom Decuypere, bedrijfsleider op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro, zijn ervaringen na één seizoen samen. 

Vorig voorjaar startte Inagro met een pilootproject ‘vaste rijpaden op breed spoor’ op het proefbedrijf biologische landbouw. 

In een vergelijkende proef in herfstprei voor de industrie namen ze de proef op de som en plantten een gedeelte met 'vaste rijpaden op breed spoor' en een gedeelte volgens de klassieke aanpak (diepwoelen en rotoreggen met klassieke tractor op lage drukbanden, planten en schoffelen met een lichte tractor op smalle band). 
In de profielkuil van 5 augustus was duidelijk verschil te zien:
Image
Figuur 1: Dwarsprofiel breed en vast spoor.
Image
Figuur 2: Dwarsprofiel klassieke aanpak.
 
Ook in het gewas waren bij de oogst duidelijke verschillen zichtbaar. Bij de klassieke werkwijze werd 31 ton geoogst, bij het brede en vaste spoor bedroeg de opbrengst 35,5 ton. Dit is een meeropbrengst van 15%. 
 
Lieven besluit dat de meerwaarde van de breedspoortractor op 'vast spoor' in het moeilijke seizoen 2016 significant was. De mechanische onkruidbestrijding was performanter. Met een meeropbrengst van 15% is de afschrijfwaarde van deze investering in 2016 ruim terug verdiend. Niettemin blijven er ook enkele uitdagingen die verdere actie en onderzoek vergen. 
 
 
Meer info?
Lieven Delanote
Tel: +32 (0) 51 27 32 50
E-mail: lieven.delanote@inagro.be
 
 
akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid