/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Agro-ecologie in het onderwijs?

Laure Triste (ILVO)

Waar en hoe komt agro-ecologie voor in het brede vormingsaanbod voor land- en tuinbouw? Op deze vraag van LNE probeerden onderzoekers bij ILVO de voorbij twee jaar een antwoord te formuleren. Op een event dat doorgaat op 23 februari, stellen wij de voornaamste bevindingen voor aan een breder publiek.

Agro-ecologie wordt steeds meer erkend als een alternatief in de zoektocht naar een meer duurzame productie en consumptie. Omdat agro-ecologie echter heel specifieke kennis en vaardigheden vergt, is hierbij een belangrijke rol weggelegd voor educatie. Echter, bij aanvang van het project was het onduidelijk of agro-ecologie als alternatief werd aangeboden aan (toekomstige) landbouwers, en zo ja, op welke manier. Gewapend met een overzicht van agro-ecologische principes, praktijken en competenties gingen we langs bij kennisaanbieders en land- en tuinbouwers (in spe) in Vlaamse scholen, hogescholen, universiteiten, naschoolse opleidingscentra, enz. om na te gaan wat zij leren en doceren over agro-ecologie. 

Agro-ecologie blijkt voor velen een nog onbekend en moeilijk concept. We detecteerden op verschillende niveaus duidelijke knelpunten voor de verspreiding en het aanbod van agro-ecologische kennis: op maatschappelijk en –beleidsniveau, op het niveau van de kennisaanbieders, en op het niveau van de landbouwers zelf. Toch vonden we ook een diverse groep enthousiastelingen, die agro-ecologie een duidelijkere plaats willen geven in de vorming en educatie van land- en tuinbouwers. Op basis van deze eerste aftastende inventarisatie in Vlaanderen komen dus ook een aantal duidelijke opportuniteiten naar boven. 

Deze knelpunten en opportuniteiten moeten in de laatste stap van ons onderzoek worden vertaald worden naar een aantal aanbevelingen voor het beleid. Meer ervaringsleren in onderwijs en voorlichting, en de oprichting van lerende netwerken van landbouwers én leerkrachten, zijn enkele van de aanbevelingen die volgens ons kunnen bijdragen tot een verdere verspreiding van agro-ecologie bij de Vlaamse landbouwers. 

Ben je geïnteresseerd in al onze bevindingen en draagt u, als expert in educatie, voorlichting, beleid, of landbouw, ook graag uw steentje bij aan de beleidsaanbevelingen? Schrijf u dan tot en met 16 februari in voor dit event via volgende link.

Meer info?
Laure Triste (ILVO)
laure.triste@ilvo.vlaanderen.be

herkauwers
pitfruit
akkerbouw
groenten