/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Vlaams-Nederlandse biokennisberichten

In 2012 gaan Vlaanderen en Nederland samenwerken rond het verspreiden van onderzoeksresultaten voor de biologische landbouw. Dankzij een subsidie van de Vlaamse Overheid is het mogelijk biokennisberichten te gaan publiceren waarin zowel Nederlandse als Vlaamse onderzoeksresultaten aan bod zullen komen. Doel is de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse onderzoekers te bevorderen en de gezamenlijke kennis optimaal te benutten.

Een biokennisbericht is een brochure van vier bladzijden die vernieuwende kennis bevat over een bepaald thema. Het bericht is niet gebaseerd op één enkel project, maar omvat kennis en onderzoeksresultaten die aan de landbouwer praktisch toepasbare antwoorden bieden op problemen of vragen die leven in de sector.

De biokennisberichten zijn onderdeel van het Nederlandse communicatiemedium ‘bioKennis’. ‘bioKennis’ is een platform voor de verspreiding van praktijkkennis met betrekking tot biologische landbouw, dat kadert in het project ‘Bioconnect’ waarbij vraaggestuurd onderzoek centraal staat.


Meer info?
Carmen Landuyt (CCBT)
carmen.landuyt@ccbt.be
TEL 09 381 86 86

herkauwers
pluimvee
pitfruit
kleinfruit
beschutte teelt
groenten