/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassen bio wintertarwe '15-'16: moderne populaties doorstaan moeilijk seizoen

Karel Dewaele, Lieven Delanote, Brecht Vandenbroucke (Inagro)

Voor het derde jaar op rij testte Inagro enkele samengestelde kruisingspopulaties (CCP’s) van wintertarwe naast een aantal referentierassen. In theorie vormen deze populaties robuustere gewassen dankzij de enorme diversiteit in genotypes. De waarnemingen bij Inagro bevestigen dit. Zijn ze binnenkort beschikbaar op de markt? 

Samengestelde kruisingspopulaties (composite cross populations / CCP’s) worden bekomen door een groot aantal rassen of lijnen onderling te kruisen. Het resultaat is een hoge genetische diversiteit in de volgende generaties. Door jaarlijks een deel van de oogst uit te zaaien, past de populatie zich aan aan de lokale en wijzigende groeiomgeving. Voor het derde jaar op rij testte Inagro in de rassenproef wintertarwe CCP’s die in het Organic Research Centre (UK) ontwikkeld zijn sedert 2001. Uit de Vlaamse proeven en die van Europese partners blijkt dat deze CCP’s robuuste gewassen maken die niet moeten onderdoen voor referentierassen.

De zeer natte groeiomstandigheden in de eerste helft van 2016 zorgden voor een slecht groeiklimaat voor de graanteelt. De opbrengsten waren gemiddeld laag: 4,5 ton/ha. De CCP’s ontwikkelden goed in het voorjaar en haalden gemiddeld een iets hogere en meer stabiele opbrengst dan de rassen. De resultaten van de afgelopen drie teeltseizoenen bevestigen dat deze CCP’s van wintertarwe weerbare gewassen maken die niet onderdoen voor standaardrassen, zowel op vlak van opbrengst, (bak)kwaliteit als ziekteweerbaarheid.

Lees het volledige verslag hier.

Meer info?
Karel Dewaele (Inagro)
Tel: +32 (0)51 27 32 58
E-mail: karel.dewaele@inagro.be 

 

CCBT-project ‘Robuuste Rassen – R²’

Robuuste rassen hebben een goede tolerantie tegen ziekten en plagen, realiseren een goede nutriëntenefficiëntie en zijn weerbaar tegen diverse stressfactoren. In de literatuur en in het onderzoek zijn er verschillende referenties die aan deze uitdaging tegemoet komen. 

In dit project willen we vier concrete cases (CCP’s in graan, rassenmengsels in aardappel, N- en waterefficiënte broccoli en buitenteelt tomaat) aan de Vlaamse praktijk toetsen.

Het Organic Research Centre werkt op dit moment aan de opschaling van hun CCP-materiaal en biedt in een experiment zaaizaad te koop aan in het Verenigd Koninkrijk onder de naam ‘ORC Wakelyns Population’. Inagro bestelde een hoeveelheid hiervan voor uitzaai bij enkele Vlaamse biologische telers in najaar 2016 en zal de prestaties van de samengestelde kruisingspopulatie opvolgen.

Meer info over deze populatie van ORC: http://www.ccbt.be/?q=node/795 of bij: karel.dewaele@inagro.be, 051/27 32 58.
 
akkerbouw
biodiversiteit