/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - dec2011


Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

 Image 

Geachte,

Het CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.
Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.
Wij wensen u veel leesplezier!

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Project 'HealthyHens': gezondheid en welzijn bij bioleghennen

Consumenten zien graag dat alle dieren op biologische wijzen gehouden worden met de gedachte dat biologische systemen zorgen voor een goede gezondheid en welzijn van zowel dier als ook duurzaam zijn voor het milieu. Ook de leghennenhouderij is hier geen uitzondering op. Het is echter belangrijk om de huidige situatie van de biologische leghennenhouderij – die tot op heden ten dele nog onbevredigend is – goed in kaart te brengen om deze te kunnen verbeteren. Het project 'HealthyHens' wil hier een antwoord op bieden. Lees meer.


Rassenproef prei vroege herfst

Kwaliteit en ziekteweerstand maken het verschil in seizoen met topproducties.
Lees hier het verslag.


Bioteelt pruimtomaat: Savantas topper

Tomaat is en blijft een belangrijke teelt binnen de biologische glasgroenteteelt. De teelt van pruimtomaat wordt minder toegepast maar is een manier van diversifiëring om toch een plaatsje op de markt te veroveren. Binnen het gamma aan rassen is het aanbod biozaad behoorlijk present; toch is er een groot verschil tussen de beschikbare rassen. Aan de hand van een rassenproef werd nagegaan welk ras het meest geschikt is.
Lees hier het verslag.


Onderdrukking van de wollige bloedluis met entomopathogene nematoden

De wollige bloedluis (Eriosoma lanigerum) vormt een ernstige bedreiging voor de rendabele productie van appelboomgaarden. Een aantasting door bloedluizen resulteert in oogstverlies (besmeurde, kleinere vruchten) en in een vervorming (kankerweefsel) en verzwakking van bomen op lange termijn.
Pcfruit en ILVO onderzoeken samen de mogelijkheden van een onderdrukking met entomopathogene nematoden.
Lees er hier meer over!


Wie (bio) maaien wil, moet (bio) zaaien

Volgens de basisprincipes van de Europese regelgeving in biologische landbouw mogen alleen zaaizaad en pootaardappelen die volgens de biologische productiemethode geproduceerd zijn, gebruikt worden.
EU-lidstaten zijn verplicht om een databank met het officiële aanbod aan beschikbaar biologisch zaaizaad te hebben. Voor België is dit de online databank “organicXseeds” (www.organicxseeds.be), die wordt beheerd door FiBL Deutschland e.V.
Meer info leest u in dit artikel.


Project BICOPOLL: biologische bestrijding met hommels!

Een nieuw Europees onderzoeksproject wil bestuivende insecten inzetten voor een meer doelgerichte biologische bestrijding en een verbeterde bestuiving in de biologische landbouw. Lees meer.


Abonnement Proeftuinnieuws

Proeftuinnieuws is een tweewekelijks vakblad voor de groenteteelt (open lucht en glas) en de teelt van kleinfruit in Vlaanderen. Het wordt uitgegeven door de erkende Vlaamse praktijkcentra en biedt een breed gamma aan onderzoeksresultaten, rassenbesprekingen, actualia, teelttips en andere technische artikels. Regelmatig komt er ook een artikel omtrent biologische groenteteelt. Lees verder...


Studiedag 'bio, bodem en bemesting'

Op 29 februari 2012 organiseert BioForum in samenwerking met ILVO, Inagro afdeling Biologische Productie en Universiteit Gent Vakgroep bodembeheer een studiedag voor de bio-landbouw. We vertrekken van een aantal belangrijke uitdagingen, zoals grondgebondenheid, eigen voederwinning, MAP4 en organische stofopbouw. Centraal staat de vraag: “hoe kunnen we de beschikbare biologische dierlijke mest optimaal inzetten om in te spelen op deze uitdagingen en kringlopen maximaal te sluiten?”. Uitnodiging en programma volgen.


’Vraag en aanbod’ ook op www.inagro.be

Het winterseizoen is, ondanks het weer, reeds een eind gevorderd. Stilaan kunnen we ook denken aan het volgende seizoen. Ruwvoeder over of te kort ? Nog granen of stro nodig of te koop ? Biologische mest nodig voor volgend seizoen ? Dan biedt de rubriek ‘vraag en aanbod’ u een forum.


Verslag Biokennis-congres ‘Innoveren met ambitie’

In de Haagse Hogeschool werd op 6 december het Biokennis-congres 'Innoveren met ambitie' gehouden. De voormiddag stond in het teken van de gouden driehoek: overheid, onderzoek, bedrijfsleven.
Lees hier een kort verslag.


Bio-grondfondsproject van start

Op 1 oktober ging het bio-grondfondsproject van start. Het project is een samenwerking tussen Land-in-Zicht, Landwijzer, het CSA Netwerk en het CDO van de UGent.  Het wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid in het kader van de oproep 2011 ‘pilootprojecten coöperatief ondernemen‘. Lees meer.


AGENDA

16 DEC - Jaarcursus Landwijzer: 'Natuurlijke Bijenhouderij'
11 JAN - Cursus PCG-PCS: Klimaatregeling
12 JAN - Studienamiddag ADLO-project: "Biodiversiteit, een troef voor onze cultuurgewassen op de markt!"
17 JAN - Uitnodiging PIBO campus: Proefresultaten 2011
29 FEB – Studiedag BioForum ‘Bio, bodem en bemesting’