/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Proefcentrum Pamel zoekt partners voor plattelandscentrum

Proefcentrum Pamel

De provincie Vlaams-Brabant zoekt partners voor de verdere uitbouw van het Proefcentrum in Pamel. Proefcentrum Pamel is gespecialiseerd in het praktijkgericht onderzoek naar de biologische  teelt van aardbeien en kleinfruit.  De provincie wil het Proefcentrum verder ontwikkelen tot een volwaardig plattelandscentrum.

De provincie Vlaams Brabant is eigenaar en initiatiefnemer  van het Proefcentrum Pamel (Roosdaal). Het Proefcentrum bestaat uit  een aantal dienstgebouwen, ruim 12 ha proefvelden en 5.000 m² serres. Momenteel zijn er een aantal opportuniteiten voor het  gedeeltelijk  medegebruik en de exploitatie van deze gebouwen, (biologische) landbouwgronden en serres. 

‘We blijven graag verder investeren in het praktijkgericht onderzoek, maar wensen tegelijk de werking van het Proefcentrum Pamel te verbreden in samenwerking met een aantal partners die een passie hebben voor landbouw en/of platteland’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.

Wie ideeën heeft om Proefcentrum Pamel mee te ontwikkelen naar een plattelandscentrum of interesse heeft, mag hiervoor tot en met 30 november contact opnemen met transitiemanager Johan Bellen. 

‘Dit is een eerste brede oproep naar toekomstige partners, maar houdt nog geen concrete engagementen in’, zegt transitiemanager Johan Bellen. ‘Wel zullen we deze voorstellen intern bespreken en kunnen ze zo de toekomstige invulling van de site mee vorm geven. We zoeken in eerste instantie naar voorstellen die bijdragen aan de doelstellingen van Proefcentrum Pamel en deze van de huidige medegebruikers’. 

Het voorlopige concept van het plattelandscentrum heeft als rode draad het vestigen en faciliteren van landbouwbedrijven en expertise rond biologische en duurzame landbouw, natuur- en landschapsonderhoud. 

Op de site kunnen ook praktijkvoorbeelden worden getoond rond biologische tuinbouw, landschaps- en groenonderhoud en inrichting van de publieke ruimte. 

Naast demonstratie en praktijkopleiding zouden ook particulieren hier terecht kunnen voor een volkstuin in openlucht of in een serre. 

‘De expertise van het Proefcentrum kan gevaloriseerd worden door startende bedrijven, openbare besturen en particulieren. Bovendien liggen er kansen om Pamel op termijn als energieneutralesite te exploiteren’, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

Kijk in de bijlage voor een overzicht van de mogelijkheden.

Meer info?
Johan Bellen, transitiemanager Proefcentrum Pamel
Tel: 0477 22 62 77
E-mail: johan.bellen@vlaamsbrabant.be
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/proefcentrumpamel

 

herkauwers
pitfruit
kleinfruit
beschutte teelt
groenten