/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Eerste netwerkdag agro-ecologie en biolandbouw voor personeel uit secundair land- en tuinbouwonderwijs is schot in de roos

Els Bonte (Dept. L&V)

Vrijdag 7 oktober2016 organiseerde het Departement Landbouw en Visserij, samen met de provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw, voor de eerste maal een netwerkdag rond agro-ecologie en bio landbouw voor personeel uit het secundair land- en tuinbouwonderwijs. 

De inschrijvingen overtroffen alle verwachtingen: met slechts 14 Vlaamse land- en tuinbouwscholen kon de dag rekenen op 56 deelnemers! Niet alleen leerkrachten, maar ook pedagogisch begeleiders, directeurs en technisch adviseurs-coördinatoren namen deel. Verschillende organisaties uit de sector zoals ILVO, Landwijzer, Inagro, Boerenbond en Bioforum hielpen de dag mee invullen en ondersteunen.

Bart Naeyaert, gedeputeerde landbouw van de provincie West-Vlaanderen, opende de dag met de boodschap dat de provincie West-Vlaanderen inzet op bio omdat de consument, de veilingen en de verwerkende industrie vragen naar bioproducten. We moeten nu de land- en tuinbouwondernemers opleiden die deze producten kunnen produceren. 

Laure Triste en Lies Debruyne van ILVO namen de micro over. Na een korte theoretische toelichting over agro-ecologie en bio zetten ze de deelnemers aan het werk om de knelpunten bloot te leggen rond agro-ecologie en bio in het onderwijs. 

Daarna deed Robin Haegeman van het Sint-Bernardustechnicum in Oudenaarde uit de doeken hoe zij via de teelt van tomaten en komkommers de leerlingen laten kennismaken met biologische landbouw. Door de gangbare en biologische teelt naast elkaar te zetten, krijgen de leerlingen een bredere kennis en kunnen ze later beter kiezen welke productiemethode het beste bij hen past. 

Els Bonte van het Departement Landbouw en Visserij sloot de voormiddag af met een brainstormsessie rond de oprichting van een netwerk rond agro-ecologie, biologische landbouw en andere duurzame landbouw- en tuinbouwtechnieken. 

Na een heerlijke biolunch trok iedereen de laarzen aan om op het veld ideeën uit te wisselen rond het thema bodem. Koen Dhoore van Landwijzer, Lieven Delanote en Annelies Beeckman van Inagro lieten de deelnemers graven naar bodemleven, stikstoffixerende knolletjes van grasklaver, bodemcompactie en preiwortels. De leerkrachten kregen methodieken en tips rond duurzaam bodembeheer mee om in de praktijklessen toe te passen in de biologische landbouw.

Uit het afsluitend rondje bleek dat de deelnemers het een boeiende en inspirerende dag vonden, en dat ze goesting hebben om verder met biolandbouw en agro-ecologie aan de slag te gaan. Ze vragen de opstart van een netwerk rond duurzame thema’s. De eerste netwerkdag was dus een succes. De toekomstige boeren zullen nu nog meer opleiding krijgen in duurzame land- en tuinbouw. 

Meer info?
Els Bonte (Dept. Landbouw & Visserij)
Tel: +32 (0)2 552 75 19 
E-mail: Els.Bonte@lv.vlaanderen.be

 
pitfruit
kleinfruit
akkerbouw
groenten