/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - okt2016

Image

Beste lezer,

Omwille van een technische fout kreeg u de BIOpraktijk van oktober zonder lay-out. Hiervoor onze excuses.
Wordt deze nieuwsbrief nog steeds niet goed weergegeven? Bekijk dan de online versie

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.
Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijk


Verslag Studiereis Denemarken 25-27 sep 2016

Van 25 t.e.m. 27 september 2016 organiseerden Bio Zoekt Keten, CCBT, BioForum en landbouwadviseur Stefan Muijtjens een driedaagse trip naar Denemarken. Er kwam heel wat interesse uit de sector. Met een groep van 20 bioboeren en medewerkers uit de biosector reden we op 3 dagen tijd heen en terug naar Denemarken, bezochten we 7 heel diverse en inspirerende bedrijven en verkregen we inzicht in de Deense biomarkt. Van een blitsbezoek gesproken! Lees meer en bekijk de foto's...


Eerste ervaringen van kersvers omgeschakelde biotuinder Peter Bartels

Sinds enkele jaren is er meer en meer interesse in biologisch telen. Ondanks het een groeimarkt is, blijft het aandeel bioboeren heel beperkt. Het vergt dan ook een andere aanpak, een andere manier van bemesten, heel nauw monitoren, … Peter Bartels, die reeds 33 jaar gangbare groenten teelde, durfde de uitdaging aan. Geïnteresseerde tuinders konden deze zomer zelfs een kijkje nemen en naar zijn eerste ervaringen luisteren. Lees meer... 


Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale

In de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie voert Inagro reeds enkele jaren proeven met mengteelten, waarin triticale gecombineerd wordt met erwten of veldbonen. In het seizoen 2015-2016 werd het rassenaanbod opnieuw opgevraagd en vergeleken in een combinatie met triticale. Ze maakten ook een evaluatie van drie jaar wintermengteelt. Lees meer...


Rassenproef biologische spelt 2015-2016

De voorbije jaren is bakspelt erg in trek. Voor biologische spelt blijft de vraag vrij stabiel. In 2015-2016 testte Inagro voor de tweede maal het rassenaanbod. Lees meer...


Rassenproef aubergine

Rond de teelt van aubergines wordt niet zo heel veel onderzoek gedaan. Nochtans stijgt de consumptie ervan en wint de aubergineteelt aan belangstelling. Aan de hand van een rassenproef werd nagegaan welk ras op dit ogenblik het meest geschikt is. Tijdens de teelt werden twee snoeiwijzen aangehouden, zodat ook hier een vergelijking kon gemaakt worden naar opbrengst en sortering. Lees meer...


Denk aan nieuwe regelgeving voor je aanplant doordragers of verlate teelt aardbeien!

Sinds 1 juli van 2015 is er een nieuw Ministerieel Besluit van kracht dat het gebruik van biologisch plantgoed van aardbeien en de mogelijkheden rond het verkrijgen van ontheffingen regelt. Hierbij nog even een kort overzicht van de belangrijkste bepalingen en knelpunten. Lees meer...


Grote belangstelling voor proefveldbezoek kleinfruit

Op maandag 10 oktober 2016 organiseerde Proefcentrum Pamel in samenwerking met pcfruit vzw een gezamenlijk proefveldbezoek op twee locaties. Aanleiding hiervoor zijn diverse proeven die on-farm en op Proefcentrum Pamel aangelegd zijn. Een sluitstuk van een bewogen seizoen, waar zowel het weer als de productprijzen pieken en dalen kenden. Lees meer...


Veel belangstelling voor Biovelddag Inagro

De Biovelddag op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro op 5 oktober werd opnieuw een druk bijgewoond ontmoetingsmoment voor biologische landbouwers en sectorgerelateerden. Ook gangbare collega’s kwamen op verkenning. Lees meer...


Fytolicentie-cursus voor bioboeren

Sinds november 2015 moeten alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen over een fytolicentie beschikken. Voor courant gebruik binnen het land- en tuinbouwbedrijf zal dat in de meeste gevallen een fytolicentie P2 zijn. Ook de gebruikers van biologische gewasbeschermingsmiddelen moeten over deze fytolicentie beschikken. Vanaf 2017 zal Landwijzer in samenwerking met BioForum en de praktijkcentra een cursus “Biologische gewasbescherming” aanbieden die de kandidaten voorbereidt op het behalen van die licentie. Lees meer...


Nieuw platform voor boeren om kennis uit te wisselen

Op 3 oktober werd het online platform van OK-Net Arable gelanceerd. Dat platform wil de kennisuitwisseling tussen biologische boeren in Europa helpen verbeteren. BioForum Vlaanderen is een van de partners in dit project. Lees meer...


Proefcentrum Pamel zoekt partners voor plattelandscentrum

De provincie Vlaams-Brabant zoekt partners voor de verdere uitbouw van het Proefcentrum in Pamel. Proefcentrum Pamel is gespecialiseerd in het praktijkgericht onderzoek naar de biologische teelt van aardbeien en kleinfruit. De provincie wil het Proefcentrum verder ontwikkelen tot een volwaardig plattelandscentrum. Lees meer...


Eerste netwerkdag agro-ecologie en biolandbouw voor personeel uit secundair land- en tuinbouwonderwijs is schot in de roos

Vrijdag 7 oktober2016 organiseerde het Departement Landbouw en Visserij, samen met de provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw, voor de eerste maal een netwerkdag rond agro-ecologie en bio landbouw voor personeel uit het secundair land- en tuinbouwonderwijs. Lees meer...


Greenpeace lanceert uitwisselingsprogramma voor boeren

In het kader van een nieuw project van Greenpeace hebben boeren de mogelijkheid zich kandidaat te stellen (nog tot 3 november 2016) voor FarmErasmus, een uitwisselingsprogramma waarmee ze gastboerderijen in het buitenland kunnen bezoeken en actief kennis kunnen uitwisselen. De deelnemers kunnen bijvoorbeeld langsgaan op de boerderij van Albena Simeonova, pionier inzake biolandbouw in Bulgarije, of op de boerderij van Sébastien, die in Frankrijk verschillende graanvariëteiten kweekt. Meer info en registratie


Demonstratiefilmpjes Netwerkdag 'Techniek in bio tuinbouw' beschikbaar!

Tijdens de Netwerkdag op 8 september werden enkele velddemonstraties gefilmd. Bekijk de filmpjes hier:


AGENDA

24 okt - Proefveldbezoek zaadvaste rassen knolselder, prei en pastinaak

24 okt - Studieavonden 'schapenhouderij en rendabiliteit'

27 okt - Inspiratienamiddag multifunctionele landbouw 'Van alle markten thuis'

27 okt - Demonstratie Ruggentrekker en folielegger met rechte afleg

3 nov - Biobedrijfsnetwerk Omschakeling Melkvee

8 nov - Studieavonden 'Praktijkinfo voor de vleesveehouder'

9 nov - Seminarie GLB en Klimaat

21 nov - Biobedrijfsnetwerk Omschakeling Melkvee

25 nov - Studiedag 'Zaden als gemeenschappelijk goed'

30 nov - NOBL Studienamiddag “Biomelk in opmars: nieuwe context en uitdagingen in onderzoek”