/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassenproef biologische triticale 2015-2016: Vuka wordt standaard

Karel Dewaele en Lieven Delanote (Inagro Afdeling bio)

De afdelingen biologische productie en akkerbouw van Inagro leggen jaarlijks een rassenproef biologische triticale aan. Het groeiseizoen verliep vooral in 2016 koud en te nat. Desondanks hielden de meeste triticalerassen goed stand.

Triticale is naast maïs en tarwe een belangrijk graangewas in de Vlaamse biologische landbouw. In vergelijking met wintertarwe is triticale minder ziektegevoelig en is de onkruidonderdrukking beter. Triticale wordt ook vaak geteeld in combinatie met voedererwten en/of winterveldbonen. Naast de korreloogst kan ook op een vroeger tijdstip de volledige plant gehakseld en ingekuild worden, de zgn. ‘gehele plant silage’ (GPS). 

De zeer natte en soms koude groeiomstandigheden in de eerste helft van 2016 zorgden voor een algemeen slecht groeiklimaat voor de graanteelt. Aantasting door gele roest of bladvlekkenziekte bleef bij de triticale in proef evenwel binnen de perken. 
Vuka bevestigt opnieuw als een sterke, gezonde groeier. Qua opbrengst doen enkel Bikini en Jokari het nog beter (+8 ton/ha). Deze nieuwe rassen zijn sterk tegen ziekten en lijken beloftevol voor de biologische teelt. Borodine, Kereon, Cedrico en Tulus behaalden tussen 7 en 8 ton/ha. Anagram, Exagon, Grandval en Tricanto waren min of meer ziektegevoelig en haalden geen 7 ton/ha.
 
 
Meer info?
Karel Dewaele (Inagro)
Tel: +32 (0)51 27 32 58
E-mail: karel.dewaele@inagro.be 

 
akkerbouw