/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Tweede editie netwerkdag ‘Techniek in de bio tuinbouw’ opnieuw groot succes

Karel Dewaele, Lieven Delanote (Inagro), Justine Dewitte (PCG), Carmen Landuyt (CCBT)

Op 8 september ging op biologische plukboerderij de Grenshoeve de tweede editie van de netwerkdag & beurs ‘Techniek in de bio tuinbouw’ door. Meer dan 300 bioboeren en sectorgerelateerden kwamen naar Bellegem om de innovaties uit de sector te bekijken.  Via velddemo’s, workshops en infostands van leveranciers werd heel wat informatie aangeboden over diverse technische thema’s. Nieuw dit jaar waren de demonstraties en workshops voor kleinfruitteelten. 

Hieronder de aftermovie en het verslag! Vlaamse biosector gaat voor innovatie op maat

De biologische tuinbouwsector in Vlaanderen bestaat voor een belangrijk deel uit kleine tot middelgrote bedrijven met focus op korte keten werking. Deze groep bedrijven is groeiende en kenmerkt zich door een sterke gedrevenheid: gedreven om biologisch te telen, gedreven om de klanten in een breed aanbod van bio-groenten te voorzien en gedreven om door te groeien naar een verdere professionalisering. Een passende, betaalbare mechanisatie op maat van het bedrijf is hierbij een speerpunt. Niet alleen voor de teler een hele uitdaging maar ook voor de toeleverende sector om aan deze vraag te voldoen. 

Bart Naeyaert, West-Vlaams gedeputeerde voor landbouw en tevens voorzitter van CCBT, gaf omstreeks 13u het startschot van de dag. Machines voor onkruidbestrijding en bodembewerking maakten het hoofdaandeel uit van het programma. Maar bijvoorbeeld ook zaai- en plantmachines, afdekmaterialen voor teelten en teeltbedden, irrigatie- en tunnelsystemen, en tips & tricks om het hoofd te bieden aan de suzukii-fruitvlieg, kwamen aan bod in het dagprogramma. Een 30-tal standhouders gaven het beursgedeelte vorm. 
 

Vee interesse voor de velddemonstraties

Heel wat toeleveranciers in de tuinbouw hebben steeds meer aandacht voor de noden van kleinere bedrijven en er zijn ook nieuwe, jonge toeleveranciers op de markt die zich specifiek op deze sector toeleggen, denk maar aan de elektrische Naïo-schoffelrobot. Naast de nieuwste ontwikkelingen van toeleveranciers, werden ook eigen ontwerpen van bioboeren gedemonstreerd in het veld, waaronder enkele ontwerpen van het Franse netwerk Atelier Paysan, en konden de bezoekers deelnemen aan een rondleiding op het gastbedrijf De Grenshoeve.

Mechanische onkruidbestrijding

HAK (NL, verdeeld via Debruyne Agri) en Terrateck (Fr, verdeeld via HABO Belgium) demonstreerden elk een kleine werktuigendrager met schoffelmachine aangepast voor fijne teelten. HAK toonde dat hun torsiewieder ook in jonge slaplantjes goed inzetbaar is. Hun werktuigen drager is zeer compact gebouwd. De bestuurder heeft goed zicht op het werk. ‘Het lijkt alsof je er net achter loopt’ aldus de contructeur. Een benzinemotor drijft een hydraulische groep aan die zorgt voor de aandrijving. Op aanvraag is ook een elektrische versie mogelijk. Terrateck demonsteerde in jonge spinazie met hun ‘duo-parellellogram’. Dit parallellogram rijdt over de rij en bewerkt beide zijden van de rij. Zodoende kan de rijafstand met weinig sleutelwerk versteld worden en kan de schoffel ook in ruggenteelten werken. De combinatie van een schoffelschijfje en een hoekmes maakt nauwkeurig schoffelwerk tot tegen de gewasrij mogelijk. Terrateck ontwierp hun ‘Cultitrack’ als een multifunctioneel werktuig inzetbaar zijn vanaf de zaaibedbereiding tot bij de oogst: lichte zaaibedbereiding, zaaien / planten, schoffelen en andere gewasverzorging, eggen, rijenbemesting, oogstwagen,… Machines kunnen vooraan, onderaan en achteraan aangekoppeld worden en kunnen hydraulisch aangedreven worden. Een rustige dieselmotor van 25 of 35 Pk drijft de hydrauliek aan. In Frankrijk werden ondertussen machines uitgerust met camera-besturing of RTK-GPS en krijg je als het ware een autonoom rijdende schoffelmachine.

Image

Foto: Duo-parallellogram van Terrateck

Image

Foto: Cultitrack van Terrateck

In kleinfruit werd nog de Foamstream gedemonstreerd, een machine die heet schuim op basis van aardappelzetmeel produceert. Door het toepassen van dit schuim op de bodem wordt gedurende langere tijd een hoge temperatuur aangehouden waardoor de onkruiden worden afgedood. Dit effect was duidelijk zichtbaar in het veld.  

Last but not least in de demo onkruidbestrijding was ook de schoffelrobot ‘Naïo’ aanwezig: vorig jaar reeds gespot op Tech&Bio,  en ook nu weer heel wat bewondering oogstend op de netwerkdag in Bellegem.

Image

Foto: Naïo schoffelrobot

Filmpjes:


Elektrisch aangedreven werktuigen

Elektrisch aangedreven werktuigen doen volop hun intrede in de biologische landbouw. Lieven Delanote somde bij de inleiding alvast enkele voordelen op: milieuvriendelijk, geruisloos, autonoom, gemakkelijk instelbaar en programmeerbaar,… Elektrisch aangedreven wiedbedden hebben hun meerwaarde al langer bewezen. Andela Techniek & Innovatie en Plant Systems(beide NL) bouwen al langer grotere machines (4 tot 12 rijen) en ontwikkelden nu elk een kleinere uitvoering op maat van kleine tuinbouwbedrijven. Creatieve tuinbouwers zagen meteen al andere toepassingen gaande van oogstwagen tot schoffelwerktuig. Klaas Ysebaert, die ook de innovatieprijs won, was hierbij deze constructeurs voor en bouwde zelf een elektrisch aangedreven schoffelwerktuig op basis van een rolstoelmotor, oude onderdelen, nieuwe profielen en veel passie. De stilte was indrukwekkend: je ziet de machine rijden, je ziet de grond bewegen en geen geluid… Er ontspon zich meteen een leerrijke discussie tussen Klaas, Paul Andela en enkele telers omtrent de verdere ontwikkeling van het concept. 

Filmpje: Demo Elektrisch aangedreven Werktuigen


Tunnelsystemen voor groenten, aardbeien en  kleinfruit

Investeren in tunnels is eveneens investeren in kwaliteit, oogstzekerheid, verlenging van seizoen, … Binnen de workshop werd aangegeven voor welke teelten een beschutting geschikt is. Er zijn verschillende types op de markt en deze hebben telkens hun eigen voor- en nadelen. De types kunnen van klein naar groot onderverdeeld worden verschillende tunnels: mini-, wandel-, verplaatsbare-, verrijdbare-, vaste boogtunnel. Daarna volgen de grotere constructies zoals warenhuizen en eventueel regenkappen. Samen met de constructeurs werden ook de aandachtspunten bij aankoop overlopen en het belang van wateropvang onderstreept. De workshop eindigde met enkele tips en trics afkomstig van onderzoek en praktijk.

De fiches van deze workshop zijn online beschikbaar

Filmpje: Workshop Tunnelsystemen 


Foliesystemen en bodembewerking

Een aantal bioboeren hadden hun machine meegebracht en gaven hun ervaringen mee aan het publiek. Klaas Ysebaert toonde zijn Actisol-cultivator waarmee hij diepe verdichting doorbreekt of de bodem oppervlakkig woelt. De aanpikdriehoek die hij op al zijn machines monteerde, verkort drastisch de nodige tijd voor het wisselen van machines. Benny en Rony van het Oogstgoed  getuigden over hun bouw- en gebruikservaring met de Vibroplanche. Dit is één van de ‘zelfbouwpakket’-machines van l’Atelier Paysan uit Frankrijk. Een Franse teler nauw betrokken bij dit initiatief, Romuald Botte, vertelde ons meer over het aanbod van cursussen en diverse machines die de coöperatie heeft opgebouwd.

Image

Foto: de Vibroplanche, een ontwerp van l'Atelier Paysan

Daarnaast waren ook toestellen voor het telen op folie aan het werk te zien. In de handel zijn een aantal folieleggers te verkrijgen, bijvoorbeeld voor het handmatig leggen (met twee personen) voor korte afstanden of in de serre. Teler Sjack Verhulst demonstreerde een zelfgemaakte machine met twee functies: folielegger en doekenoproller, met een eenvoudige handeling van het ene naar het andere om te bouwen. 

Filmpje: Demo Bodembewerking en Foliesystemen


Opbouw van een kleinfruitplantage

Heel veel interesse was er ook voor de workshop rond de opbouw van een kleinfruitplantage. Yves Hendrickx van Proefcentrum Pamel gaf hierin een overzicht van de mogelijkheden indien je wil starten met de teelt van kleinfruit. 
 

Een echte netwerkdag

Het brede aanbod van technieken dat getoond werd op de netwerkdag bewijst dat de biosector innovatie niet uit de weg gaat. Het diverse gamma aan mogelijkheden voor mechanisatie heeft heel wat telers dan ook inspiratie kunnen bieden om hun bedrijf verder te professionaliseren. Maar de netwerkdag was daarnaast ook een echte ontmoetingsdag. Telers konden kennismaken met interessante toeleveranciers, maar ook collega-telers ontmoeten en met hen hun ervaringen en noden op gebied van techniek op hun bedrijf uitwisselen.
 

En de innovatieprijs ging naar…

De dag werd in schoonheid afgesloten met de uitreiking van de innovatieprijs aan de meest creatieve bioboer. 8 deelnemers waagden hun kans en stelden hun eigen ontwerp voor aan het publiek. Uiteindelijk ging Klaas Ysebaert met de hoofdprijs lopen. Hij ontwikkelde de E-Weeder, een lichte elektrische werktuigendrager voor schoffelwerk in de bioteelt.

Image

Foto: De E-Weeder van Klaas Ysebaert, winnaar van de innovatieprijs 2016


De netwerkdag is een initiatief van CCBT, Inagro, PCG en Proefcentrum Pamel, en kadert in een CCBT-project met steun van de Vlaamse overheid en Triodos Fonds.


Meer info?
Carmen Landuyt, CCBT
carmen.landuyt@ccbt.be
TEL 09/381 86 86, www.ccbt.be

 

Image  

Image

bestanden: 
kleinfruit
beschutte teelt
groenten