/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - aug2016

[Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de online versie!]

Image

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.
Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijk


Kom op 8 september naar de Netwerdag & beurs 'Techniek in de bio tuinbouw'!

De netwerkdag gaat dit jaar door op de Grenshoeve in Bellegem. Verwacht je aan interessante demo's en infostands voor groente-, kleinfruit- en beschutte teelt voor kleine en middelgrote tuinbouwbedrijven. Netwerken kun je er volop onder het genot van een hapje en een drankje. Alle info op ccbt.be/netwerkdag!


Win de innovatieprijs 2016!

Op 8 september wordt op de netwerkdag opnieuw een innovatieprijs voor bioboeren uitgereikt. Heb je oog en gevoel voor techniek? Heb je zelf een werktuig gebouwd of verbouwd of heb je samen met een constructeur een technisch snufje voor je bedrijf ontwikkeld? Aarzel dan niet en schrijf je snel in! Lees meer...


Voer voor bio schapen en vleesvee

Als biologisch schapen- of vleesveehouder kan je het gebruik van krachtvoer minimaliseren door middel van een goed beheer van het begraasd grasland en ander ruwvoer. Een Engelstalige technische brochure, geproduceerd door het Engelse ‘Institute of Organic Training en Advice’ baseert zich op diverse studies die het belang van praktijken zoals voederanalyse, scoren van de lichaamsconditie en graslandmanagement benadrukken. Lees meer...


Loont bijbemesting in biologische teelt van knolselder?

Vaak wordt in de biologische teelt van knolselder enkel een basisbemesting met organische mest toegediend. Sommige telers vullen aan met een startbemesting bij planten. Knolselder is echter een gewas dat lang doorgroeit en ook in september nog een behoorlijke stikstofbehoefte heeft. Inagro ging het effect van bijbemesting met organische korrelmeststof bij planten of later in de teelt na op zowel knolopbrengst als ziektedruk en knolkwaliteit. Lees meer...


Stikstofdynamiek in relatie tot bodembeheer en bodemkwaliteit in de vollegrondsgroenteteelt

Tijdens zijn doctoraatsstudie onderzocht Koen Willekens vanuit verschillende hoeken welke invloed bodemverbeterende maatregelen en bodemkwaliteit kunnen hebben op de stikstofbeschikbaarheid in de bodem en de stikstofbenutting door het gewas. De studie werd uitgevoerd op basis van een driejarige opvolging van gangbare groentepercelen en via meerjarige veldproeven bodembeheer in zowel een gangbaar als een biologisch groenteteeltsysteem. Lees meer...


BBN Kleinfruit op bezoek bij Slowberry in Lier

Op woensdag 22 juni 2016 vond het eerste bedrijfsbezoek van biobedrijfsnetwerk kleinfruit van dit jaar plaats. Gastbedrijf was Slowberry in Lier, waar Frank Souffriau met veel aandacht voor het natuurlijk evenwicht verschillende soorten kleinfruit teelt. Lees meer...


Spint biologisch bestrijden in tomaat: het kan, maar wees er snel bij!

Spint is nog steeds een belangrijke plaag in de tomatenteelt. In het verleden verliep de biologische bestrijding door de roofmijt Phytoseiulus persimilis vaak stroef. Wellicht was dit te wijten aan een gebrek aan geduld en lokale uitzettingen. Onderzoek van 2014 heeft echter aangewezen dat de uitzetting van Phytoseiulus vollevelds diende te gebeuren. In het teeltseizoen van 2015 werd bepaald hoeveel roofmijten werkelijk nodig zijn op een plant om spint biologisch te controleren. Lees meer...


Project rond bio bestrijding van Verticillium in bloemkool sluit af met mooie eindresultaten

Bloemkooltelers met velden die geïnfecteerd zijn door de bodemschimmel Verticillium longisporum kunnen in droge, warme zomers zware opbrengst- en kwaliteitsverliezen lijden. Het labo Fytopathologie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (UGent), Inagro en het Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver (PSKW) werkten samen aan de ontwikkeling van een duurzame biologische controle voor deze pathogeen. Het onderzoek toonde aan dat een combinatie van maatregelen kan helpen om de ziekte te beheersen. Lees meer...


Rechtzetting BIOpraktijk juli2016: De subsidie agroforestry kan aangevraagd worden tegen uiterlijk 16 september 2016!


AGENDA

28 aug - Opendeur Inagro: Hoe groeit jouw voedsel in 2025?

8 sep - Netwerkdag en beurs: Techniek in de bio tuinbouw

9 sep - Workshop IMPRO-project rond diergezondheid in de biologische melkveehouderij

10 sep - Bio-dynamische zomerschool 2016

28 sep - Salon Bio 'La Terre est notre métier'

5 okt - Biovelddag Proefbedrijf biologische landbouw Inagro 


 

Image

Ontdek o.a. deze standhouders op 8 september:

Image    Image  Image  

Image Image Image     

ImageImageImage