/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - nov2011

 Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

 Image 

Geachte,

Het CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.
Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.
Wij wensen u veel leesplezier!

Contact: info@ccbt.be, www.biopraktijk.be


Studienamiddag biologische pluimveehouderij in Geel

Op 8 november organiseerde het Proebedrijf Pluimveehouderij, in samenwerking met BioForum en het biobedrijfsnetwerk Pluimveehouderij, een infonamiddag voor de biologische pluimveehouderij.
De twee actuele thema’s die aan bod kwamen: het bestrijden van bloedluizen en 100% biologisch voeder in 2012. Dit programma trok een dertigtal  geïnteresseerden aan uit België  en Nederland.
 
Lees hier het verslag!


Geslaagde contactdag voor kleine biobedrijven uit Nederland en België

Op  zaterdag  15  oktober  verzamelden  een  kleine  100  biologische  bedrijfsleiders  op  het Beukenhof  in  Breda.  Onder  hen  waren  heel  wat  Vlamingen.  Er  waren  verschillende presentaties,  rondleidingen,  demonstraties  en  vooral  veel  ruimte  voor  onderlinge contacten,…
 
Lees hier het verslag van Lieven Delanote!


Eigen stalmest of kippenmest als voorjaarsbemesting in grasland?

In het kader van de afgelopen CCBT-projecten was een meer gesloten nutriëntenkringloop binnen de biologische landbouw te bewerkstelligen door de mogelijkheden van verschillende mestsoorten in voorjaarsbemesting op grasland na te gaan. Hiertoe werden zowel kippenmest, kippenmestcompost, runderdrijfmest, varkensdrijfmest en stalmest met elkaar vergeleken. Gelijkaardige proeven werden gevoerd in triticale en prei.
 
Lees hier een kort verslag.


Rassenproef trostomaat: Bonaparte blijft scoren

Tomaat blijft een niet onbelangrijke teelt binnen de biologische glasgroente sector. In tegenstelling tot vroeger houden bepaalde supermarktketens in België niet meer vast aan de keuze voor een specifiek ras. De rassenkeuze is dan ook vrij. De productie- en kwaliteitverschillen  tussen  de  rassen  zijn  evenwel niet verwaarloosbaar. Bovendien staan de marges ook voor biologische glasgroentetelers onder druk. Het maken van een gepaste  rassenkeuze is dan ook niet zonder belang.
   
PCG deed een rassenproef trostomaat. Lees hier de resultaten.


Twee nieuwe instrumenten voor de biologische kleinfruittelers

In het kader van het CCBT Voorlichtingsproject 2011 voor de biologische kleinfruitsector werden er twee nieuwe instrumenten gecreëerd. Een eerste toepassing is de realisatie van een forum voor de biologische kleinfruitteler. Een tweede instrument dat in het kader van dit project ontwikkeld werd is een attentielijst voor de biologische aardbeiteler.
  
Op onze website kan u alle info terugvinden.


’Vraag en aanbod’ ook op www.inagro.be

De rubriek ‘Vraag en Aanbod’ blijft ook op de nieuwe website van inagro operationeel onder professioneel => sectoren => biologische teelt en heeft tot doel om de uitwisseling van grondstoffen tussen biologische landbouwers te bevorderen. We denken hierbij in de eerste plaats aan mest, ruwvoeder, granen en grond. Occasioneel kunnen ook specifieke machines (vb. schoffelmachines) worden aangeboden. Producten voor de handel (vb. aardappelen) en commerciële advertenties worden expliciet geweerd.
  
Klik hier voor de rechtstreekse link.


Congres BioForum: 'Investeren in zaad voor een duurzame landbouw'

‘Diversiteit en plantgoed: levend erfgoed, een alternatieve kijk geïnspireerd door UNESCO’
BioForum brengt, met de zegen van de Vlaamse Unesco commissie, de specialisten ter zake voor u samen voor een boeiende namiddag met lezingen en debat.
  
Klik hier voor meer info.


AGENDA

24 NOV - Studiedag ADLO: Praktijkinformatie voor de varkenshouder
24 NOV - Studieavond ADLO: Praktijkinformatie voor de vleesveehouderij: VLIF-reglementering en huisvesting
1 DEC  - Studieavond ADLO: Praktijkinformatie voor de vleesveehouderij: dierengezondheid
8 DEC  - Studienamiddag Inagro: 'Nieuwe kansen voor teelt korteomloophout'
9 DEC  - Open deur nieuwe stal voor 15.000 bio-leghennen
13 DEC - Congres BioForum: 'Investeren in zaad voor een duurzame landbouw'
15 DEC - Demonamiddag Innovatiesteunpunt: Zonneboiler bij melkvee
16 DEC - Jaarcursus Landwijzer: 'Natuurlijke Bijenhouderij'