/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Grasklaver domineert meerjarige bemesting in biologische prei

In de biologische teelt is een goede bodemvruchtbaarheid het resultaat van een doordachte gewasrotatie, aangevuld met een aangepaste bemestingsstrategie van structuurrijke dierlijke mest en/of compost. Sinds 2003 voert Inagro daarom een meerjarige bemestingsproef uit op het biologisch proefbedrijf. De ondergewerkte grasklaver leidde dit jaar tot enkele opvallende resultaten.

De stikstoflevering uit de ondergewerkte grasklaver domineerde in deze proef de toegediende bemesting. Hierdoor werden geen significante verschillen in opbrengst waargenomen tussen de verschillende meerjarige bemestingsstrategieën met traagwerkende koolstofrijke organische bemesting enerzijds en snelwerkende, koolstofarme handelsmeststoffen anderzijds. Bemesting met compost of stalmest zorgt na 13 jaar wel voor een toename van de bodemorganische stof in vergelijking met het object dat enkel met drijfmest en/of organische korrelmeststoffen wordt bemest. Het object met handelsmeststoffen heeft dit jaar een bemesting werkzame N volgens het advies ontvangen. Dit gaf geen aanleiding tot een meeropbrengst prei, maar leidt wel tot een hoger N-residu in het najaar. Opbouw van de organische stof in de bodem, een goede teeltrotatie met vlinderbloemigen en een doordachte bemesting maken het in de biologische teelt mogelijk om met een minimum aan dure organische korrelmeststoffen een goede gewasopbrengst te realiseren.

Lees hier het verslag!

Meer info?
Annelies Beeckman (Inagro)
Tel: 051/27 32 51
E-mail: annelies.beeckman@inagro.be

 
 
groenten
bodemvruchtbaarheid