/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Voed natuurlijke vijanden en bijen: zaai bloemen rond je akkers!

Inagro stelde in 2015 twee bloemenmengsels samen die goede voedselbronnen zijn voor zowel bestuivers als voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Via een groepsaankoop willen we ook dit jaar de inzaai van deze mengsels op en rond akkers promoten. Bestel vandaag nog (één van) onze bloemenmengsels en geef zo de nuttige insecten op jouw bedrijf meer kansen!

Natuurlijke vijanden en bestuivers zijn uitstekende helpers voor de landbouwproductie. Lieveheersbeestjes, roofwantsen en andere insecteneters helpen bij de plaagbestrijding, terwijl bijen en hommels helpen bij de bestuiving van tal van landbouwgewassen. Bloemen in de omgeving van akkers zijn dus een belangrijke, zeg maar onmisbare voedselbron voor heel veel van die nuttige insecten.

Van bijen en hommels is intussen welbekend dat ze nectar en stuifmeel nodig hebben, maar vaak tekort hebben in landbouwgebied. Dat dat ook geldt voor bepaalde natuurlijke vijanden van plagen, is minder bekend. Het gaat hier met name over carnivore insecten die zich in hoofdzaak voeden met andere (plaag)insecten. Toch hebben ze net zoals bijen ook stuifmeel en nectar nodig om zich te voeden. De suikers aanwezig in de nectar geeft hen de kracht om te vliegen, terwijl de eiwitten in het stuifmeel noodzakelijk zijn voor hun voortplanting. Hoe meer bloemen ze ter beschikking hebben waar ze gemakkelijk nectar en/of stuifmeel kunnen bijtanken, hoe langer ze leven en hoe meer nakomelingen ze hebben.

Maar niet alleen de hoeveelheid bloemen telt, ook de bloemensoort is van belang. Welke bloemensoorten en –mengsels juist geschikt zijn voor natuurlijke vijanden en bijen, wordt al lang onderzocht in tal van internationale studies. Een aantal bloemenmengsels hebben zich al in de praktijk bewezen en willen we graag naar voren schuiven via onze groepsaankoop.

Wil je ook maximaal profiteren van deze nuttige insecten in jouw akkers? Kies dan voor de inzaai van één van onderstaande mengsels!

Eenjarige bloemenmengsels

Eenjarige bloemen geven, na zaai onder goede omstandigheden, snel een uitbundige bloei. De zaaivoorbereiding in het voorjaar vereist evenwel de nodige aandacht om onkruiden te beperken. De soortenkeuze van het mengsel is gericht op het voeden van zowel natuurlijke vijanden als bestuivers én op het realiseren van een gespreide bloei van juni tot september.

Meerjarige bloemenmengsels

Een meerjarige bloemenrand biedt naast voedsel ook een leef- en overwinteringsgebied voor een grote groep nuttige dieren rond akkers. De inzaai gebeurt bij voorkeur in het najaar, omdat de onkruiddruk dan minimaal is. Dat lukt met een meerjarig mengsel, omdat de meeste soorten winterhard zijn, in tegenstelling tot de soorten in het eenjarige mengsel. Een nadeel is dat de meerjarige kruiden trager groeien en meestal pas uitbundig gaan bloeien vanaf het tweede groeiseizoen. De bloei in het eerste jaar is beperkt en in de jaren nadien speelt vaak de concurrentie met de grassen in het mengsel. Om in de meerjarige randen het tekort aan bloei in het eerste jaar op te vangen, werden in beperkte mate ook eenjarige soorten aan het mengsel toegevoegd.

Bestel nu via Inagro

Inagro coördineert de gezamenlijk aankoop van zaden van een eenjarig en meerjarig bloemenmengsel. De soorten in die mengsels zijn in eerste instantie gericht op geschiktheid en aantrekkelijkheid voor verschillende groepen natuurlijke vijanden en bestuivers.

Soortensamenstelling eenjarig bloemenmengsel: boekweit, voederwikke, venkel, wilde korenbloem, gele ganzebloem, koriander, karwij, klaproos, inkarnaatklaver, Nigella, groot kaasjeskruid en zonnebloem. De aanbevolen zaaidichtheid van dit mengsel is 35 kg/ha.

Soortensamenstelling meerjarig bloemenmengsel: korenbloem, gewone margriet, venkel, duizendblad, muskuskaasjeskruid, wilde peen, klaproos, gele ganzebloem, knoopkruid, pastinaak, rolklaver, rode klaver, groot streepzaad, bermooievaarsbek en enkele grassoorten (roodzwenkgras, struisgras, veldbeemdgras, rietzwenkgras en kropaar). Dit mengsel kan ingezaaid worden aan een lagere dichtheid, 20 kg/ha.

De zaden worden aangekocht bij Ecosem, een Waals zaadbedrijf gespecialiseerd in zaden van wildbloemen en kruiden (www.ecosem.be). De kostprijs voor het eenjarig mengsel bedraagt 19,92 euro/kg en voor het meerjarig mengsel 53,45 euro/kg. Bestellen kan via deze link tot uiterlijk dinsdag 8 maart. 

Meer info?
Pieter Verdonckt (T:051/27 33 82 of e-mail; pieter.verdonckt@inagro.be)
Femke Temmerman (T:051/27 32 53 of e-mail; femke.temmerman@inagro.be )

biodiversiteit