/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - okt2011

 Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

Image 

Geachte,

Het CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.
Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.
Wij wensen u veel leesplezier!

Contact: info@ccbt.be, www.biopraktijk.be


 Onderzoek naar gereduceerde bodembewerking en groenbemesters

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) zit in een Europees consortium van onderzoeksinstellingen dat het TILMAN-ORG project gaat uitvoeren. Het ILVO werkt mee aan meerdere onderdelen van het project, waaronder proefveldonderzoek, en gaat ook een samenwerking aan met Inagro, Afdeling biologische productie.

In dit artikel wordt het project aan u voorgesteld.


Kruidenteelt: niche of diversificatie?

Ook nieuwsgierig naar de teelt en markt van kruiden?
Kan dit passen in je teeltplan?
Alle mogelijkheden worden doorgenomen en toegelicht:
keuken en geneeskrachtige kruiden, biologische en
conventionele teeltwijze, volle grondteelt en hydrocultuur !

Korte opleiding:
Deskundigen geven hun mening...
en delen hun ervaringen!

Klik HIER voor meer info!


Mengteelt van triticale met voedererwt of veldbonen biedt perspectief

In het kader van het interregionale project Vetabio werd in Vlaanderen (inagro), Wallonie (CRA) en Noord-Frankrijk (Chambre d’Agriculture) een gelijkaardige proefopzet uitgewerkt. In dit verslag worden de resultaten van de Vlaamse proef gerapporteerd.


Voorstelling eerste onderzoeksresultaten kruiden

PCG Kruishoutem startte sinds kort met een nieuwe onderzoekstak: kruidenteelt. Zowel bio als gangbaar werden de eerste demonstratieve proefvelden aangelegd zodat voeling met de teelten gecreëerd wordt. Half september werden deze aan de sector voorgesteld.

Het verslag leest u hier.


 Triticale: Nieuwe rassen komen in het zog van Grandval

Triticale is met ongeveer 200 ha het belangrijkste graangewas in de Vlaamse biologische landbouw. Triticale is productiever dan zomertarwe. In vergelijking met wintertarwe is triticale minder ziektegevoelig en is de onkruidonderdrukking beter.

De afdelingen biologische productie en akkerbouw van Inagro leggen jaarlijks een rassenproef biologische triticale aan. Dit jaar werd de proef uitgezaaid bij Antoon Devreese in Reninge. PIBO zaait jaarlijks een beperkte selectie van deze rassen uit op haar biologisch proefplatform te Tongeren.

Lees het verslag van de rassenproef hier.


 Verslag thema-avond herfstframbozen

Op 19 september organiseerde Pcfruit-pah een thema-avond rond herfstframbozen.

Verslaggever van dienst is Yves Hendrickx van het PPK.
Klik HIER voor zijn verslag. (met beschrijving én foto's van de rassen!)


Valse meeldauw, voornaamste probleemziekte bij bramen (deel3)

Naast voorkomen van valse meeldauw en het proberen te beperken van een uitbreiding van de aantasting door het toepassen van middelen zocht PPK 'Pamel' ook nog naar andere technieken die valse meeldauw onder de schadedrempel kunnen houden. Dit onderzoek werd uitgevoerd met middelen van het CCBT vzw in het kader van een project rond valse meeldauw in bramen.

Lees deel 3 in deze reeks over valse meeldauw hier.


Website www.zelfzadentelen.be

Ongeveer een jaar geleden werd de website over zelf groentezaden telen gelanceerd. Deze website www.zelfzadentelen.be bied je een aanzienlijke dosis technische informatie over het telen van groentezaden, van het selectiewerk tot de zaadbewaring. Wie als zaadteler aan de slag wil gaan, is er aan het juiste adres.


Forum ‘BoerENnatuur’ bundelt kennis rond biodiversiteit in landbouw

Heb je een praktische vraag rond landbouw en biodiversiteit en weet je niet waar je hiermee terecht kan?  Bezoek dan zeker eens het internetforum www.boerennatuur.be. Dit forum helpt je een antwoord te vinden en bundelt informatie over diverse boer&natuur- onderwerpen.
Registreer je dus snel op www.boerennatuur.be en ontdek een brede waaier aan kennis aangeleverd door collega land- en tuinbouwers, natuurbeheerders en verschillende experts.

Lees er meer over in dit artikel!


 Vacature Bio-grondfondsproject

De partners van het Bio-Grondfondsproject (Landwijzer, Land-in-Zicht, CSA-Netwerk en CDO U-Gent) gaan momenteel van start met een grondig vooronderzoek, gericht op de oprichting van een coöperatief grondfonds voor de biologische landbouw.
 
Momenteel is er een dringende vacature voor project-coördinator.


’Vraag en aanbod’ ook op www.inagro.be

Een tussenbalans van het seizoen 2011 kan stilaan worden opgemaakt. Ruwvoeder over of te kort? Nog granen of stro nodig of te koop ? Nog biologische mest nodig dit najaar? Dan biedt de rubriek ‘vraag en aanbod’ u een forum.

Actueel:
-    schoffelmachine Vanhoucke voor motoculteur,
-    witloofwortelen
-    roodbonte melkkoeien of vaarzen,
-    geitenlammeren,
-    geitenmest,
-    diverse loten grasklaver en gps-triticale,
-    korrelmaïs en granen
-    voederbieten
-    varkensdrijfmest

Klik hier voor de rechtstreekse link.


AGENDA

15 OKT - PITRUS beheren?

15 OKT - Contactdag voor kleine biobedrijven uit Nederland en België.

19 OKT - Opleidingsdag schadelijke en nuttige insecten in de kleinfruitsector

19 OKT - Opleiding: Biobeschutte teelten in een notendop

22 OKT - West-Vlaams bijensymposium

27 OKT - Studienamiddag ‘Houdbaarheid en verpakking van hoeveproducten'

28 OKT - Reflectiedag bioboeren: Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid

8 NOV - Demo ‘Groenbedekkers, een brongerichte aanpak!’

8 NOV - Infonamiddag biologische pluimveehouderij

13 DEC - Congres: 'Investeren in zaad voor een duurzame landbouw'