/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Mengteelt van triticale met voedererwt of veldbonen biedt perspectief

Bij een mengteelt (erwten-graan, veldbonen-graan, …) worden de voordelen van twee gewassen met elkaar gecombineerd. De erwten/veldbonen zorgen voor stikstofbinding en een hoog ruw eiwitgehalte. De wintergranen ondersteunen de erwten/veldbonen en onderdrukken het onkruid bij het begin van de teelt. De opbrengst van een mengteelt is doorgaans hoger dan de opbrengst van de individuele componenten afzonderlijk. De nadelen van een mengteelt zijn de mogelijke verschillen in afrijping tussen de gewassen wat problemen kan geven voor het bepalen van het oogsttijdstip. Er is ook een verschil in concurrentievermogen, hierdoor kan het aandeel van een gewas in het mengsel van jaar tot jaar variëren. De algemene regel stelt dat vooral met de teelteisen van de erwten/veldbonen dient rekening gehouden te worden omdat deze het meest veeleisend zijn.


In Wallonië en Noord-Frankrijk is de combinatie van voedererwten met triticale (en eventueel nog andere granen) vrij courant. Het aandeel voedererwten dat men kan inmengen is evenwel beperkt gezien de kans op legering. Wintervaste droge erwten en veldbonen bieden mogelijks perspectief op een ruimere eiwitoogst. In het kader van het interregionale project Vetabio werd in Vlaanderen (inagro), Wallonie (CRA) en Noord-Frankrijk (Chambre d’Agriculture) een gelijkaardige proefopzet uitgewerkt. In dit verslag worden de resultaten van de Vlaamse proef gerapporteerd.

Meer info?
Karel Van Den Berge of Lieven Delanote (Inagro afdeling biologische productie)
TEL +32 (0)51 27 32 50
karel.vandenberge@inagro.be of lieven.delanote@inagro.be

akkerbouw