/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Veel belangstelling op de biovelddag

De Biovelddag van Inagro in oktober gaat traditioneel door in volle oogstperiode. Tijdens de rondgang langs de percelen van het proefbedrijf biologische landbouw werden de tussentijdse proefresultaten toegelicht. Dat er grote belangstelling heerst voor het onderzoek en de innovaties in biologische teelt bleek uit de vele geïnteresseerde aanwezigen. Bovendien is de biovelddag een uitgelezen kans om als teler ervaringen uit te wisselen met de onderzoekers en collega-telers.  

Lieven Delanote, Diensthoofd van de afdeling biologische productie, leidde de avond in. Na het koude en schrale voorjaar volgde een erg droge zomer. Voor de onkruidbestrijding was dit voordelig. Er werd niettemin minstens evenveel geschoffeld en geëgd als voorgaande jaren om het manuele wiedwerk minimaal te houden. Het goede resultaat was zichtbaar in het veld. Waar nodig werd geïrrigeerd om een goede gewasgroei te verzekeren. Onder andere in de aardappelen zorgde dit voor een zeer goede opbrengst.  

Tijdens de rondgang was er grote belangstelling voor de toelichtingen bij de verschillende proeven. We lichten er enkele opvallende zaken uit. Een uitgebreid verslag van de respectievelijke proeven volgt later.

Een demonstratieve proef in spinazie bevestigde het belang van een vals zaaibed en van het branden in voor opkomst voor een geslaagde onkruidbeheersing. In geplante teelten biedt de teelt op bio-afbreekbare folie perspectief. Rassenproeven in wortelperterselie, wortelen, prei en aardappelen geven aan welke rassen geschikt zijn voor de biologische teelt. In de prei waren duidelijke verschillen in roestaantasting zichtbaar. 

Image Image

Femke Temmerman illustreerde de verschillende mogelijkheden om wortelvlieg in wortelen en knolselder aan te pakken. 

Doorheen de rondgang werd vanuit verschillende insteken ingegaan op het thema bodemvruchtbaarheid en bemesting. Een profielput in de witte kool toonde een mooie kruimelstructuur en veel wormengangen bij niet kerende grondbewerking. Bram Vervisch vatte de resultaten samen van de meerjarige mest- en compostproef die sinds 2003 op het bedrijf aanligt. Organische bemesting is noodzakelijk om het organische stofgehalte op peil te houden. Vooral groencompost heeft een opbouwende waarde. Ondanks verschillende fosforaanvoer over de objecten, resulteert dit niet in duidelijke verschillen voor de gemeten fosforvoorraad (P-al) in de bodem. Bij de proef met vlinderbloemige groenbemesters waren de eerste residucijfers voor nitraat al beschikbaar. Ondanks een beperkte stikstofbemesting met drijfmest in de stoppel voldeden alle objecten ruim aan de norm.

Image

Na de rondgang konden de bezoekers nieuwe onderzoeksvragen noteren. De vele nieuwe ideeën die door de telers werden aangebracht tijdens de velddag bevestigen nogmaals dat innovatie sterk wordt gedreven vanuit de praktijk en dat Inagro als praktijkcentrum hierin een gewaardeerde partner is. 

In deze context wees Lieven Delanote nog op de Technische Adviesraad biologische landbouw die Inagro op 9 november organiseert om het onderzoeksprogramma 2016 vorm te geven. Telers die het programma van de afdeling biologische landbouw van Inagro mee willen aansturen zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij Lieven Delanote.

De avond werd afgesloten in de loods waar de aanwezigen gezellig konden bijpraten bij een warme tas soep, broodjes of een goeie pint. In primeur kon er ook gesmuld worden van zelfbereide hapjes met onze eerste Beitemse Quinoa-oogst.

Meer info?

Lieven Delanote, Inagro
Tel: 051/27 32 50
E-mail: lieven.delanote@inagro.be

 
akkerbouw
groenten