/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - jan2015

Image

CCBT wenst u een gezond en vruchtbaar jaar! 

Ook in 2015 informeren wij u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke info? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Voorkiemen van biologische aardappel loont

Voorkiemen biedt meer garantie op een goede opkomst en geeft het gewas een groeivoorsprong van 1 à 2 weken, niet onbelangrijk in een plaagrijk seizoen. Voorkiemen is in Vlaanderen echter nog geen standaardmaatregel in de biologische aardappelteelt. Inagro nam de proef op de som in een demonstratieve proefopzet. Lees meer...


Naar een betere eiwitvoorziening bij biologisch vee

Eind 2014 liep het CCBT-project 'Naar een betere eiwitvoorziening bij biologisch vee' af. Het doel van dit project was de eiwitvoorziening voor biologisch melk- en vleesvee te optimaliseren met speciale aandacht voor de beschikbaarheid van bestendig eiwit in het rantsoen. Hiertoe werd er op verschillende aspecten van de rantsoensamenstelling ingespeeld. Lees meer...


Bodemmicrobiologie als indicator voor bodemkwaliteit?

Microbiële activiteit speelt een belangrijke rol in veel bodemfuncties. Bacteriën en schimmels breken organisch materiaal af en zorgen voor het vrijmaken en/of binden van nutriënten. Daarnaast verbetert een divers en actief microbieel bodemleven de bodemstructuur en heeft het een rol in de weerbaarheid van de bodem. Het is een uitdaging om een goede (en eenvoudige) methode te vinden om microbiële activiteit in de bodem te meten. Lees meer...


Rassenproef prei late herfst bio teelt 2014: Standaardrassen spelen haasje over

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. Enkele gangbare hybrides doen het ook goed onder biologische teeltomstandigheden. In het biologisch aanbod geeft Navajo een kwalitatieve opbrengst. Lees meer...


Rassenproef biologische zomertarwe 2014: ondanks gele roest bakwaardig

De voorbije jaren is er een uitdrukkelijke vraag naar Vlaamse biologische baktarwe. Hierdoor komt de teelt van biologische zomertarwe opnieuw in de belangstelling. Door een juiste rassenkeuze kan een goede kwaliteit geoogst worden. Inagro deed een vergelijkende rassenproef. Lees meer...


Proefresultaten biolandbouw PIBO Campus vzw

Op 13 januari organiseerde PIBO Campus vzw een studienamiddag voor landbouwers en studenten. De proefresultaten van 2014 werden er voorgesteld, en adviseur Stefan Muijtjens gaf een presentatie over ploegloos boeren. Lees meer...


Nieuw project BIOROOTS demonstreert gewasbeschermingsstrategieën voor bio sector

Eind vorig jaar werd het demonstratieproject BIOROOTS goedgekeurd door de Vlaamse overheid. BIOROOTS staat voor ‘BIOlogische gewasbeschermingsstrategieën demonstreren onder Reële Omstandigheden Op vraag van de biologische TuinbouwSector’ en zal uitgevoerd worden door vier partners van CCBT: PCG, Inagro, PPK en Pcfruit. Lees meer...


Inagro voortaan op maat van uw bedrijf

Schuif aan bij Inagro en groei als ondernemer. Met deze slogan lanceerde Inagro op 6 januari 2015 een nieuw initiatief om haar communicatie met en dienstverlening aan de land- en tuinbouwers te verbeteren, te versterken en te personaliseren. Lees meer...


Highlights biologisch onderzoek door Inagro en PCG in 2015

Terwijl de laatste hand gelegd wordt aan de verslagen van het afgelopen jaar 2014, bruist het al weer van de ideeën voor het bio onderzoeksprogramma 2015. De opstart van vele ideeën is reeds een feit. Deze zullen verder uitgewerkt worden in de loop van komend jaar. Hieronder vind je een eerste aanblik van de proefonderwerpen binnen de biologische groenteteelt. Lees meer...


Nieuwe datum voor vakbeurs Expo4Bio in oktober 2016!

Sectorfederatie BioForum Vlaanderen en beursorganisator easyFairs verplaatsen de vakbeurs voor de biologische keten Expo4Bio naar oktober 2016 in Brussels Expo. De vakbeurs in het najaar van 2016 kiest nog steeds voluit voor een actueel aanbod voor en door de biologische sector én voor kennisuitwisseling. Lees meer...


AGENDA

29 jan - BBN kleinfruit

29 jan - Kennismakingsdag intensieve landbouweducatie

29 jan - Cursus Aardappelveredeling voor (kleine) kwekers 2015

30 jan - Negende studiedag Druiventeelt

2 feb - Netwerkbijeenkomst 'regionale biologische plantenkwekers'

5 feb - Cursus Landwijzer: werken met kosmische invloeden in de landbouw

12 feb - Introductieavond Landwijzer leertraject biologische landbouw

23 feb - BBN kleinfruit

5 mrt - Gezonde koeien met minder antibiotica

11 mrt - Studienamiddag: Uitgangsmateriaal in de biologische akkerbouw en groentesector: vandaag en in de toekomst