/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Gebruik van organische mulch op (kleinschalige) bedrijven: kunnen we je helpen?

Anouk Van Moorter (Inagro)

In het kader van het nieuwe project “slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw” heeft Inagro de mogelijkheid om op een aantal bedrijven verkennende proeven met organische mulch aan te leggen. Interesse? Lees dan verder en vul het formulier in.

In 2020 en 2021 voerden we op het proefbedrijf voor biologische teelt een proef uit met een aantal verschillende organische mulchmaterialen in de teelt van venkel. (zie foto)

De interesse voor het gebruik van organische mulch neemt toe. De techniek heeft  een aantal belangrijke potentiële voordelen. Zo kan het aanbrengen van een mulchlaag onder het gewas de verdamping van bodemvocht tegengaan, het bodem organische stofgehalte verhogen, onkruid onderdrukken, nutriënten aanleveren, bodemerosie verminderen, bodemleven stimuleren, extreme temperaturen temperen en worden organische restproducten (“afvalstromen”) gevaloriseerd.

Maar mulchen heeft ook een aantal serieuze knelpunten:

  • Arbeidskost en mechanisatie: het aanbrengen van organische mulch gebeurt vaak manueel en is dus erg arbeidsintensief. Ook het planten in de aangebrachte mulchlagen gebeurt vaak nog manueel.
  • Wetgeving: afhankelijk van de soort mulch en de oorsprong ervan, kunnen er wettelijke beperkingen aan het gebruik verbonden zijn.
  • Er is ontbrekende kennis over de karakteristieken, de optimale laagdikte en het toepassingstijdstip van verschillende mulchmaterialen en hun effectiviteit om onkruid te onderdrukken, bodemvochtverdamping tegen te gaan en hun invloed op de nutriënten(beschikbaarheid) en het koolstofgehalte in de bodem.
  • Beschikbaarheid: een effectieve mulchlaag moet een bepaalde dikte hebben en dus moet er voldoende mulchmateriaal voorhanden zijn, afkomstig van het eigen bedrijf of lokaal te verkrijgen.

Om een aantal van bovenstaande knelpunten weg te werken, willen we in het kader van een nieuw project een aantal kleine proeven aanleggen op bedrijven die hiervoor interesse hebben. We zijn op zoek naar een aantal bedrijven die één of meer mulchmaterialen voor ogen hebben die vanop het eigen bedrijf of lokaal beschikbaar zijn. Daarbij zullen we de mulchmaterialen karakteriseren op een reeks parameters en zullen er kleinschalige proeven aanleggen met verschillende mulchtypes in verschillende diktes om de effectiviteit van deze materialen te beoordelen.

Geïnteresseerd? Vul dan dit formulier in. 

Meer info?
Contacteer: Anouk Van Moorter
Mail: anouk.vanmoorter@inagro.be
Tel: 051 14 03 50

 

Onderzoek uitgevoerd in het kader van het project “Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw.” 

Image     Image
groenten