/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

PCG zet verder in op onderzoek naar de teelt van gember

Ellen Dendauw (PCG)

In 2020 zijn we op het PCG gestart met de biologische serreteelt van gember en onderzochten we teeltparameters zoals plantdichtheid en startgewicht van het moederrhizoom op opbrengst en kwaliteit. Al snel was duidelijk dat het mogelijk is om vermarktbare, biologische gember te telen in een verwarmde serre in Vlaanderen. Een gemiddelde opbrengst van netto 35 ton gemberrhizomen per ha werd behaald, wat meer was dan de verwachte opbrengst volgens de literatuur (15-20 ton/ha). De opbrengst varieerde wel sterk van plant tot plant.

In 2021 hebben we opnieuw een biologische serreteelt van gember opgestart en het potentieel van voorkieming onderzocht. Opnieuw konden we een succesvolle teelt bewerkstelligen en een nog significant hogere opbrengst bekomen. Er blijven echter nog heel veel onderzoeksvragen onbeantwoord. Vanwege de stijgende interesse van telers (en afnemers), breiden we het onderzoek naar de teelt van gember in 2022 uit. We zullen verscheidene parameters uitgebreider onder de loep nemen. Zo zullen we bijvoorbeeld naast de van oorsprong Chinese gember ook variëteiten uit Peru, Italië en misschien Brazilië in proeven aanleggen. De voorkieming wordt geoptimaliseerd. Teelttechnieken en teeltomstandigheden worden verder onderzocht, zoals bijvoorbeeld de teelt in een warme serre versus de teelt in een koude serre of tunnel. Of bijvoorbeeld de teelt op ruggen versus een vlakvelds teelt.

We houden jullie in de loop van het seizoen op de hoogte van de resultaten.

Meer info?
Ellen Dendauw (PCG)
Mail: ellen.dendauw@pcgroenteteelt.be
Tel: 09 331 60 92 

beschutte teelt
kruiden