/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Mulch als hulpmiddel om water te besparen

Liesbet Blindeman (PCS)

Interesse naar gebruik van mulchmaterialen om onkruiddruk tegen te gaan neemt duidelijk toe en dit niet alleen in de biologische sector. In droge teeltomstandigheden kan deze toepassing ook een positief effect hebben op het vochtgehalte in de bodem. Opvolging van het vochtgehalte bij gebruik van mulch was één van onze doelstellingen, maar in tegenstelling tot de voorbije zomers werden we dit jaar wel heel regelmatig op een regenbui getrakteerd. Als gevolg daarvan waren uitgesproken effecten iets minder voor de hand liggend.

In februari ‘21 werd op een perceel waar in het najaar Paeonia (pioenroos) ‘Sarah Bernhardt’ werd opgeplant, de bodem afgedekt met een mulchlaag. Hiervoor werd gebruik gemaakt van (1) stro, een afdekmateriaal dat regelmatig gebruikt wordt in de biologisch teelt, (2) bladmulch afkomstig van populieren, (3) houthaksel afkomstig van wilg en populier en tenslotte werd (4) houthaksel aangebracht bovenop een laagje groencompost om op deze manier te trachten de N-fixatie die optreedt als gevolg van de hoge C/N-verhouding op te heffen.

Lees het proefverslag hier.
 
Meer info?
Liesbet Blindeman
Tel: +32 (0)9 353 94 89 
 
bodemvruchtbaarheid
snijbloemen