/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Proefveldbezoek Proefcentrum Pamel

Arnout Heremans (Proefcentrum Pamel)

Corona heeft er lang een stokje voor gestoken, maar op 15 juni was het dan toch weer zover. Het proefveldbezoek in Proefcentrum Pamel kon opnieuw fysiek doorgaan, met de nodige coronamaatregelen weliswaar. De onderzoekers Sam Neefs, Arnout Heremans en Bram De Keyzer waren dan ook zeer enthousiast om de bezoekers te ontvangen. Alle lopende en toekomstige projecten werden toegelicht en er werd tegelijk gepolst naar de mening van de deelnemers.

De rondgang startte bij de aardbeien. Een eerste proef handelde over het beheersen van de bladluispopulatie bij de junidrager Joly. De controle, namelijk eenmaal bespuiten in het voorjaar en nadien inzetten van nuttigen, werd vergeleken met 2 andere technieken. Enerzijds werd enkel gebruik gemaakt van Raptol. Anderzijds werd volop ingezet op nuttigen, zowel het aantrekken en behouden ervan als het inzetten tijdens het seizoen. Omwille van de (voorlopige) interessante resultaten, wordt deze proef mogelijks verder uitgewerkt in het seizoen 2021-2022. 

Verder werden ook enkele aardbeirassen getest. Bij de junidragers werd de ideale plantafstand bij het ras Limalexia gezocht. Uit de voorlopig verzamelde resultaten blijkt dat een plantafstand van 33cm de beste opbrengst per plant geeft terwijl bij 20 cm de opbrengst per oppervlakte hoger is maar ook het aandeel klasse 2. Dit laatste zal dan afgewogen moeten worden met de meerprijs bij aankoop. Het gevoel bij Limalexia ligt bij de onderzoekers echter niet zo goed. Bij de start van de pluk kleurt de aardbei niet zo sterk door en ook het gewas staat er niet zo mooi bij als een Joly. Opmerking hierbij, Limalexia werd aangeplant als naakte wortel, Joly als plug. De aparte smaak van Limalexia wordt evenwel geapprecieerd door de collega’s in Pamel. Van doordragers werden 4 rassen onderling vergeleken. Murano, Harmony, Ania en Cantus. Hierover kon nog niet veel verteld worden, de proef is nog volop gaande. 

Bij de aardbeiproeven werd als laatste gestopt bij de doorteelt van Allegro. Doorteelt geeft vaak meer klasse 2 vruchten en is daarom niet altijd interessant. Meerdere technieken (verschillende combinaties met ‘afmaaien van het gewas’ en ‘dunnen van de neuzen’) werden hierbij getest met het oog op het verhogen van het percentage klasse 1, terwijl natuurlijk ook andere factoren opgevolgd worden (plukefficiëntie, …). Voorlopig stond het ‘niet behandelde’ object bovenaan voor wat de totale opbrengst betreft.

Enkele tientallen meters verder stopten de sprekers in de gloednieuwe kleinfruit tunnels en regenkappen. In totaal 5 stuks van elk. In deze tunnels en regenkappen wordt enerzijds aandacht geschonken aan allerlei kleinfruitsoorten maar anderzijds wordt ook gebruik gemaakt van meerdere soorten steunstructuren. Op deze manier hoopt Proefcentrum Pamel allerlei informatie mee te kunnen geven aan (beginnende) kleinfruittelers. De aanplant vond plaats in dit voorjaar. Naast frambozen, bramen, blauwe bessen, rode bessen en kruisbessen werden eveneens tafeldruiven voorzien in de verzameling, met soms meerdere rassen per kleinfruitsoort. Op deze manier wilt Proefcentrum niet alleen zijn teelthandelingen steeds up to date houden, maar ook kan deze zo meer kleinfruit gerelateerde onderzoeksvragen behandelen. Momenteel loopt er al een rassenproef in herfst- en zomerframboos en een proef als vervolg op het afgelopen CCBT-project: ‘Hoe biologische longcanes opkweken’.

Als laatste werd nog een korte toelichting gegeven bij het net gestarte CCBT-project: ‘Op weg naar bioplanten kleinfruit’. Met dit project probeert Proefcentrum Pamel telers en bedrijven informatie te kunnen verschaffen rond het vermeerderen en opkweken van biologisch plantgoed van rode bes en braam. Zodat ze zelf aan de slag kunnen. Want wil je van deze 2 kleinfruitsoorten op dit moment biologisch plantgoed aankopen dan zal je zien dat het aanbod in België onbestaande is. 

Ben je zelf geïnteresseerd in wat er allemaal gaande is op het proefcentrum Pamel en kon je er 15 juni 2021 niet bij zijn? Geen probleem! In het najaar zal het, naar jaarlijkse gewoonte, tweede proefveldbezoek plaatsvinden. Schrijf je in op onze nieuwsbrief ‘Teeltwijs’ via onderstaande link (gratis), zo blijf je op de hoogte van al onze activiteiten. https://www.vlaamsbrabant.be/nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-teeltwijs-aardbeien-en-kleinfruit

Enkele foto's van het proefveldbezoek staan op de Facebook-pagina van BIOpraktijk: https://www.facebook.com/BIOpraktijk


Heb je verder nog vragen, ideeën of suggesties?
proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be of bel 054/32 08 46 of 0475/63 87 29.
kleinfruit