/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Waarschuwingsberichten aardappelplaag bio voor meer teeltzekerheid

Lieven Delanote (Inagro)

De aardappelen konden de voorbije maand onder goede omstandigheden geplant worden. Voorlopig dient ook mei zich droog aan en maakt de aardappelplaag geen kans, maar het kan snel keren. De voorbije jaren was eerste helft juni ook telkens spannend en kropen telers met  gevoelige rassen twee keer door het oog van de naald. De droogte kwam twee keer net op tijd (en voor sommige percelen tocht eerder te laat). 

Ondanks het groeiende aanbod van plaagresistente rassen en een aardappelconvenant voor robuuste rassen, worden er nog steeds heel wat gevoelige rassen geteeld. Voor deze rassen blijft het gebruik van koper een belangrijk instrument om de teeltzekerheid te waarborgen. Alternatieve biologische middelen met goede effectiviteit zijn op dit moment niet beschikbaar.

De waarschuwingsberichten ‘biologische aardappelteelt’ van PCA i.s.m. Inagro zijn een vaste waarde voor de Vlaamse biologische aardappeltelers. Deze zijn gericht op een efficiënte en optimale inzet van koper en houden rekening met een hogere plaagtolerantie van de biologische rassen. Ad hoc wordt ook ander teeltadvies (bv. beheersing coloradokever) meegegeven. De adviezen houden tegelijk rekening met de maximale hoeveelheid van 6 kg kopermetaal / ha die het lastenboek biologische landbouw voorschrijft. 

Zoals voorgaande jaren kunt u opnieuw op deze adviesdienst inschrijven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen volgende opties:

  • Beperkt abonnement: hiermee ontvangt u in 2021 op regelmatige basis een waarschuwingsbericht per mail met een gepast biologisch advies. Ad hoc wordt ingegaan op andere actualiteiten (bv. doorwas, loofdoding,…). 
    De kostprijs hiertoe bedraagt € 68,9 (€ 65 + 6 % btw). 

  • Gewoon abonnement: hiermee bent u volwaardig lid van PCA en ontvangt u alle berichtgeving die vanuit PCA aan zijn leden wordt verstuurd. In surplus ontvangt u het waarschuwingsbericht biologische teelt per mail. 
    De kostprijs hiertoe bedraagt € 100,7 (€ 95 + 6 % btw).

  • Telers die reeds lid zijn van PCA, kunnen zich zonder meerkost aanmelden om het waarschuwingsbericht biologische teelt per mail te ontvangen. 
    Aanmelden bij Inagro, afdeling Biologische Productie is wel noodzakelijk.

Inschrijven kan door het verschuldigde bedrag te storten op rekening van Inagro 068-0348300-97 met vermelding ‘bio waarschuwingsbericht aardappel’. 

Wil tegelijk bijgaand inschrijvingsformulier invullen en doorsturen naar Inagro, afdeling Biologische Productie: lieven.delanote@inagro.be .

Wie inschrijft op de waarschuwingsberichten kan ook gebruik maken van de PCA-webapplicatie voor de aardappelziekte. Middelen op basis van koper zijn opgenomen in de databank en de applicatie houdt rekening met het resistentieniveau van de ingegeven rassen. 

Meer info:
Lieven Delanote, Inagro, afdeling Biologische Productie
T 051/27 32 50, F 051/24 00 20, E: lieven.delanote@inagro.be

akkerbouw