/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Hoe biologische longcanes opkweken?

Bram De Keyzer (Proefcentrum Pamel)

Met het CCBT- project “Hoe biologische longcanes opkweken?” wou men bijdragen tot het vinden van een oplossing voor het beperkt aanbod van biologisch plantgoed zomerframboos. Door dit tekort zijn biologische telers afhankelijk van gangbaar naakte wortel plantgoed, waarvoor een vereenvoudigde ontheffing moet worden aangevraagd. Het project had als doel biologische longcanes op te kweken die zonder aanvraag van ontheffing in biologische teeltsystemen mogen gebruikt worden en die een betere opbrengst hebben dan gangbare naakte wortel longcanes.

Uit eerder onderzoek werd aangetoond dat de biologische longcanes meer kans hadden op uitval en bovendien gedurende het 1e en 2e productiejaar duidelijk minder opbrengen wanneer vergeleken wordt met longcanes uit gangbare pot. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om naakte wortel plantgoed te verkrijgen door een slinkend aanbod vanuit de plantenvermeerderbedrijven. Met het project werden struikelblokken die zich kunnen voordoen tijdens de opkweek van biologische longcanes blootgelegd. Hiermee wil men de sector stimuleren voor het nemen van initiatieven om biologische frambozen longcanes op te kweken. Het finale doel van dit project is bestaande vermeerderaars de nodige zekerheden en informatie bieden om zelf aan de slag te kunnen gaan. Na afloop van het project kunnen we besluiten dat de opkweek van biologisch longcanes vlotter verliep dan we initieel hadden verwacht. Deze informatie is vrij beschikbaar via een draaiboek.

Lees het samenvattend verslag van dit CCBT-project hier.

Het draaiboek met informatie om zelf aan de slag te gaan, kan worden opgevraagd door een mail te sturen naar proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be

Meer info?
Bram De Keyzer
Tel: 054 32 08 46
E-mail: bram.dekeyzer@vlaamsbrabant.be

 

Image

kleinfruit
biodiversiteit