/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - juli2014

Image


CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke info? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website

BIOpraktijk gaat in augustus met vakantie. In september verschijnt de volgende editie!

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Netwerkdag & Beurs 'Techniek in de biotuinbouw, klein én professioneel!'

Op 9 september organiseren Inagro en PCG een netwerkdag met als thema 'Techniek in de biotuinbouw'In de voorbereiding op de netwerkdag zijn ze nog op zoek naar bioboeren die zelf een werktuig hebben (om)gebouwd of tunneltelers die bepaalde technieken willen delen met collega's. Het origineelste project wint de Innovatieprijs. Lees meer...


Samengestelde kruisingspopulaties: alternatief veredelingsconcept in granen?

Een heterogeen proefveldje wintertarwe trok zeer opvallend de aandacht van het publiek tijdens de open velddag op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. Elke halm verschilde in uitzicht van zijn buurman. Samengestelde kruisingspopulaties zijn een beloftevol alternatief veredelingsconcept in de biologische graanteelt. Lees meer...


Groenbedekkers mengen biedt voordeel

Augustus is de maand om groenbedekkers te zaaien. Facelia en Japanse haver zijn courant in de groententeelt. Wie geen kolen teelt, kan ook met gele mosterd aan de slag. Vlinderbloemige groenbedekkers kunnen via de symbiose met Rhizobium bacteriën extra stikstof vastleggen. Door groenbedekkers te mengen, worden de voordelen gecombineerd. Lees meer...


Stand van zaken proeven bio beschutte teelt

Op 7 juli ging het proefveldbezoek bio beschutte teelten door op het PCG. Telers en andere geïnteresseerden konden een kijkje komen nemen naar de stand van zaken van de proeven. Hierbij een kort overzicht van de tussentijdse resultaten. Lees meer...


Nieuwe teelttechnieken helpen bio vooruit

Biologische landbouw wordt performanter dankzij de slimme combinatie en de innovatie van teelttechnieken, rassenkeuze en mechanisatie. Dit werd duidelijk tijdens de jaarlijkse open velddag op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. Een gemengd publiek van biologische boeren, geïnteresseerde gangbare boeren en stakeholders zorgden voor een geanimeerde interactie. Lees meer...


Verslag infoavond biologische teelt aardbeien en kleinfruit

Tijdens de bioweek organiseerde het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit een infoavond. Zowel de proefveldwerking als de beoordeling van verschillende aardbeirassen kwamen aan bod. Het werd een zonovergoten avond, waarbij we konden rekenen op de aanwezigheid van zo’n 40 gangbare en biologische telers. Lees meer...


Verslag rondgang biologische proefvelden PIBO Campus vzw

Op 24 juni organiseerde PIBO Campus vzw een rondgang in de biologische proefvelden. De proefveldwerking in Tongeren bestaat uit een teeltrotatie van 1 op 6: grasklaver, korrelmaïs, cichorei, veldbonen, triticale en aardappel. Lees meer...


Europees onderzoek: wat vind jij belangrijk?

Het Europees onderzoeksplatform TP Organics gaat via een online bevraging na welke onderzoeksonderwerpen zij voor de volgende jaren op de agenda willen zetten. Geef nu je mening en bepaal mee de inhoud van de nieuwe onderzoeksagenda! Lees meer... 


Gezien op bioKennis.org: Boekweit als voedselplant voor natuurlijke bestrijders


AGENDA

26 AUG: Bezoek aan demotuin delicatessegroenten PCG

31 AUG: Inagro: Themadag bodem & bemesting

3 SEP: Biologische Velddag NL

9 SEP: Netwerkdag en beurs: techniek in de bio tuinbouw

12-13 SEP: Zomerexcursies Netwerk Zelf Zaden Telen naar Bingenheimer Saatgut en Kultursaat

16 SEP: Studiedag 'IPM in beschermde teelten over de grenzen heen'

1 OKT: Professionele Open Velddag Proefbedrijf Biologische Landbouw

5 OKT: Excursie Netwerk Zelf Zaden Telen naar De Groenen Hof

9 OKT: ILVO: Bodem, nutriënten en compost: onderzoek voor een duurzame landbouw