/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - feb2021

 
Image

Beste lezer,

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen!

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.

Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijkfacebook.com/BIOpraktijk


'Erkende middelen in de sierteelt onder bescherming’ en ‘Erkende middelen in de sierteelt open lucht’

Jaarlijks wordt aan de hand van twee overzichtsposters ‘Erkende middelen in de sierteelt onder bescherming’ en ‘Erkende middelen in de sierteelt open lucht’ een handige update gegeven van de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen voor de sierteelt. Deze posters blijken voor siertelers een onmisbaar instrument bij de zoektocht naar het meest geschikte middel in IPM-bestrijdingsschema’s. Nieuw dit jaar is de extra toevoeging van een kolom ‘BIO’. Aan de hand van deze kolom kan je nu ook onmiddellijk zien of een middel toegelaten is in de biologische landbouw én mag toegepast worden op jouw sierteeltgewassen. Lees meer...


Samen sterker: aankoop haspels en clipsen vruchtgroenten

Telers die zich diversifiëren hebben vaak enkele koepels of een koude kas om vruchtgroenten in te telen. Om zo efficiënt mogelijk aan de slag te gaan, is het gebruik van zowel haspels als clipsen aangewezen. Op die manier kan de plant opgebonden en indien nodig gezakt worden zonder enige groeihinder. Lees meer...


Irrigatie, een noodzaak voor een rendabele teelt van biobloemen

In de zomer van 2018 zorgde de extreme droogte bij heel wat bio-bloementelers voor korte bloemstengels en vroegtijdige bloei. Dit was de aanleiding voor een project rond irrigatie. Lees meer


Kruidbeheersing in kleinfuit – Filmpjes en presentatie online

Op 13 januari 2021 werd er een online workshop georganiseerd rond kruidbeheersing in kleinfruit door pcfruit vzw en proefcentrum pamel, samen met CCBT. Zowel mechanische technieken kwamen aan bod als afdekmaterialen waardoor de telers een gevarieerd aanbod kregen van mogelijk oplossingen. Na elke film of presentatie was er ruimte voor discussie en ervaringen van telers. Er waren een 45 tal deelnemers aanwezig.

De volgende filmpjes en presentaties kan je hier herbekijken. 


Monitoring mineralen ter voorbereiding van aanplant van voederbomen

Het (dieren)lichaam is een complex systeem. Het is constant bezig om de aanvoer en afvoer van producten naar en van de cellen en weefsels te kunnen garanderen en in balans te houden. Dat geldt voor voedingsstoffen, maar ook voor mineralen en spoorelementen. Voederbomen bieden dieren de mogelijkheid deze voorraden op natuurlijke wijze op peil te houden of bij te regelen. Lees meer 


Nieuwe operationele groep rond zelfbouwmechanisatie gestart

In navolging van het succesvolle “boer bricoleur”-project en de bricoleursweek van 2020 nam CCBT samen met bioteler Bert Vandergeynst van Aardevol het initiatief om een nieuwe Operationele groep rond zelfbouwmechanisatie op te richten. Hiervoor dienden we vorig jaar een projectvoorstel in dat onlangs werd goedgekeurd. In dit project werken acht teler-bricoleurs samen met CCBT, Inagro, ILVO en VIVES hogeschool aan de verduurzaming van het zelfbouwmechanisatienetwerk in Vlaanderen. Lees meer


Rassenproef knolselder - bio 2020 Markiz bevestigt waarde, nieuw ras Codex scoort voor het tweede jaar sterk

Markiz blijft de vaste waarde en houdt stand doorheen de jaren. Codex scoort voor het tweede jaar sterk op uitwendige kwaliteit en opbrengst, inwendig vertoonde deze enkel wat bruine vlekken. Princino boet wat in naar opbrengst en inwendige kwaliteit. Lees meer


Rassenproef bio mengteelt zomergerst – zomererwt 2020

In 2020 werd op het biologisch proefveld van vzw PIBO-Campus in Tongeren (Zuid-Limburg, België) een rassenproef met biologische mengteelt zomergerst - zomererwt aangelegd. De voorteelt was biologische korrelmaïs. Om de N-voorraad van het perceel terug aan te vullen, werd gekozen voor de inzaai van leguminosen. Om de erwten te beschermen tegen vraatschade door o.a. duiven, werd gekozen voor een mengteelt met zomergerst. Lees meer


Resistentie-vrij fruitmot beheersen in de biologische pitfruitteelt

Sinds 2010 wordt feromoonverwarring vrij algemeen toegepast in de Belgische pitfruitteelt, maar in de biologische fruitteelt was het reeds een 10-tal jaren eerder de standaard voor de bestrijding van fruitmot (Cydia pomonella). Door het aanbrengen van feromonen in de boomgaard kunnen de fruitmotmannetjes de fruitmotvrouwtjes niet meer vinden (want ze kunnen het uitgescheiden feromoon van het vrouwtje niet meer lokaliseren). Is er na de vele jaren mogelijk een verminderde werking of m.a.w. resistentie tegen de verwarringstechniek? In het buitenland werd reeds resistentie vastgesteld van fruitmotten tegen granulose virussen, een ander biologisch bestrijdingsmiddel dat reeds vele jaren wordt ingezet voor de beheersing van fruitmot in de biofruitteelt. Lees meer


Teelttechniek biologische zonnebloemen PIBO-Campus Tongeren

Net zoals in 2018 en 2019 werd in 2020 op het biologisch proefveld van vzw PIBO-Campus in Tongeren (Zuid-Limburg, België) een proef met biologische zonnebloemen aangelegd. Er werd gekozen voor deze teelt aangezien er bij sommige bioboeren in de streek interesse was om zonnebloemzaden te mengen in het rantsoen van hun koeien. De zaden zijn eiwitrijk (vooral onbestendig eiwit) en zijn relatief rijk aan zwavelhoudende aminozuren. Op de lichte leembodem werden de rassen ES Savana en Peredovick ingezaaid. Het zaadgoed van Peredovick was biologisch, voor ES Savana betrof het niet-ontsmet zaadgoed waarop een ontheffing werd aangevraagd. Het doel van de proef was de teelttechniek onder de knie krijgen en observeren hoe de zonnebloemen groeiden in ons klimaat. Lees meer


WaterWijs Vlaams-Brabant: Creatieve oplossingen verdienen navolging

De droogteperiodes die gepaard gaan met de klimaatverandering treffen onze sector zeer ernstig. Ze vormen een bedreiging voor de economische én de mentale draagkracht van vele bedrijven. Niet alleen de gewasgroei en de lokale voedselproductie, maar ook het behoud van ons landschap en van onze streekidentiteit hangt mee af van de mate waarin wij als land- en tuinbouwers erin slagen om de toenemende droogteperiodes te overbruggen. Lees meer


Zaaidichthedenproef zomertarwe in mengteelt met zomerveldboon 2020

In 2020 werd onderzoek gedaan naar een optimale zaaidichtheid van zomertarwe in een mengteelt met zomerveldboon binnen de biologische landbouw. Veldbonen kunnen een interessante bron van lokaal (voeder)eiwit zijn. Een zuivere teelt is echter minder interessant. Een mengteelt van veldbonen met graan kan zorgen voor een betere onkruidonderdrukking, een betere gewasstevigheid en een grotere oogstzekerheid. Om te streven naar een goede opbrengst aan veldbonen is het echter ook belangrijk dat de concurrentie van het graan niet te hoog is. Lees meer


Rassenproef zomerveldboon in mengteelt met zomertarwe 2020

In 2020 werd voor het tweede jaar op rij de waarde onderzocht van verschillende zomerveldboonrassen in mengteelt met een zomertarwe onder Vlaamse omstandigheden en volgens de biologische teeltwijze. Deze proef werd aangelegd in de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie. Een mengteelt met zomertarwe zorgt voor een betere onkruidonderdrukking, een betere gewasstevigheid en een grotere oogstzekerheid dan een zuivere teelt veldboon. Lees meer


Agenda

Samen sterker: aankoop haspels en clipsen vruchtgroenten - voor 5 maart 2021.

Win de BIOVLAM