/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Lerend netwerk roterend begrazen

Jo Vicca (Odisee) en Jeroen Watté (Wervel)

In 2020 konden we twee keer samenkomen met het vorig jaar gelanceerde lerend netwerk roterend begrazen. Dat is een groep landbouwers die herkauwers houden op gras en willen groeien in voederautonomie. Ze wisselen praktijkervaringen uit. De eerste sessie was theoretisch met agro-ecoloog en grasexpert Alain Peeters, in oktober volgde een excursie met bezoek aan drie bedrijven in het Luikse. Deze samenwerking van Wervel met Odisee en ILVO bracht telkens nieuwe boeren aan, en de deelnemers gaan er ook in de praktijk mee aan de slag. 

Verslag excursie

Grasopbrengst en bodemstructuur verbeteren door herkauwers te roteren in de weide en door de kuddedensiteit te optimaliseren … hoe doe je dat praktisch?

… op deze praktische vragen rond het roterend begrazen willen we tijdens deze excursie een antwoord kunnen bieden door rundveehouders aan het woord te laten en hun graslandmanagement in de praktijk te bekijken.

Pieter Van Rumst (Obs’ Herbe – adviesbureau efficiënter beweiden) nam ons tijdens deze excursie mee naar 3 melkveebedrijven en maakte de principes en de praktische toepassing van roterend begrazen duidelijk. Het voornaamste doel is het optimaliseren van de graslandopbrengst door roterend begrazen om hierdoor de input van andere ruwvoeders, fossiele brandstoffen, krachtvoeders, … te kunnen verminderen. Het eindresultaat moet een hoger saldo voor de veehouder opleveren, de gezondheid van de dieren verbeteren, de autonomie van de veehouder verhogen en de bedrijven in staat stellen te evolueren naar lage-input bedrijven waar schaalvergroting niet langer de enige optie is om rendabel te werken.

Lees het verslag van de excursie hier!

Meer info?
Jo Vicca, Odisee
jo.vicca@odisee.be

 

herkauwers