/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Gangbare teelt zoekt inspiratie bij bio voor mechanische onkruidbestrijding

Lieven Delanote (Inagro)

In het demonstratieproject “onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van chemie en techniek” worden mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding in de gangbare teelt verkend. Het gebruik van praktijkrijpe en betaalbare machines staat daarbij centraal. De afdelingen bio en gangbaar van Inagro werken hiervoor samen in de teelten knolselder, witloof en wortelen. De tussentijdse ervaringen in knolselder en witloof werden in twee filmpjes gebundeld.  

Mooi resultaat met precisiewiedeg in knolselder

In knolselder volgen we in het mechanische object de praktijk van het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. Er werd geplant half mei. Vanaf eind mei hebben we ongeveer wekelijks geëgd. 

Bekijk het filmpje over onkruidbestrijding in knolselder.

Branden na opkomst goed mogelijk in witloof

In witloof is branden na opkomst mogelijk omdat het groeipunt vrij diep zit en niet kapot gaat bij het branden. Zeker vanaf het 4-blad stadium is het risico op plantuitval beperkt. Late branden geeft meer groeiachterstand en is ook minder efficiënt omdat onkruiden ook groter zijn. In deze video zie je de gewasstand begin juli en wordt er gefocust op de techniek branden na opkomst.

Bekijk het filmpje over onkruidbestrijding in witloof.

Loonwerkers

Tot slot nog dit: in de looptijd van het project worden loonwerkers actief betrokken. Niet elke landbouwer zal immers tijd en middelen willen of kunnen investeren in de mechanische onkruidbestrijding. Een mechanische onkruidbestrijding vraagt ook een andere aanpak en denkwijze. Door dit uit te besteden, lijkt het erop dat er voor loonwerkers een mooie rol is weggelegd. Geïnteresseerde loonwerkers kunnen hun interesse kenbaar maken bij een van de projectpartners.

Meer info

Jan Vanwijnsberghe - jan.vanwijnsberghe@inagro.be - 051 27 32 95
Lieven Delanote - lieven.delanote@inagro.be - 051 27 32 50
Danny Callens - danny.callens@inagro.be - 051 27 33 02

Image

groenten