/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Proefveldbezoek lupines, veldbonen en granen

Monday, June 29, 2020 - 10:00

Het Louis Bolk Instituut nodigt agrariërs, verwerkers, adviseurs en beleidsmakers uit om verschillende proefvelden met peulvruchten als veldbonen, lupines en granen te bezoeken. In de zoektocht naar gezonde gewassen en natuurinclusieve teeltmethodes testen we nieuwe interessante rassen en mengteelten van peulvruchten en granen. Mengteelten van peulvruchten en granen zorgen voor een verlaagde onkruiddruk, hogere eiwitgehaltes in het graan (bakwaardige broodtarwe), goede opbrengst en meer biodiversiteit in het veld.

Veredelingslijnen

Op de biologische proefvelden is veel te zien: van commerciële rassen tot populaties en veredelingslijnen die nog niet eerder in Nederland op het veld hebben gestaan. Ook het nieuwe gewas de Andeslupine (L. mutabilis), veelbelovend vanwege het hoge eiwit- en oliegehalte, is te bewonderen. Specifiek voor mengteelten zijn er lange, laat afrijpende tarwerassen uit het buitenland gecombineerd met verschillende veldbonenrassen.

Bestuivingsproeven

Peulvruchten zijn deels afhankelijk van kruisbestuiving. Daarom zijn er ook experimenten te bewonderen, waarin het effect van bestuiving wordt gemeten.  Het doel is om de meerwaarde van bestuivers op de opbrengst van peulvruchten te meten, en inzicht te krijgen in het ondersteunende effect van veldbonen en lupines op wilde bestuivers.

Keten opbouwen vanuit de praktijk

De informatieve wandeling wordt georganiseerd voor telers, beleidsmakers, adviseurs, afnemers en verwerkers van peulvruchten en granen. In het veld vertellen we over de resultaten van de proeven tot nu toe en hoe lupines en veldbonen een plek kunnen verwerven in Nederland. We nodig iedereen uit om te komen kijken en met ons van gedachten te wisselen.

Waarom nieuwe gewassen en natuurinclusieve teelt?

Veldbonen en lupines zijn veelbelovende gewassen in het kader van de eiwittransitie van minder dierlijk naar meer plantaardig eiwit. De verwerking van de peulen tot producten voor de menselijke consumptie is sterk in ontwikkeling. De teelt en oogst in Nederland krijgen we steeds beter in de vingers, en met veel hogere opbrengsten hoogwaardig eiwit per hectare dan bijvoorbeeld met soja. Daarnaast bloeien ze uitbundig in het veld: niet alleen een lust voor het oog, maar nog veel belangrijker, ze zijn een rijke voedselbron voor bestuivende insecten zoals bijen en hommels in de akker en de omgeving. Kortom, peulvruchten passen uitstekend in natuurinclusieve landbouw, waarin we natuurlijke processen bewust inzetten in het teeltsysteem. Het verbeteren van de bakwaardigheid van tarwe is van belang, zodat maaigewassen in Nederland in de vruchtwisseling blijven en economisch rendabel worden.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op 29 juni 2020 bij akkerbouwers Peter Keij, Krispijn en Digni van den Dries, Zwijnsweg 5 in Ens (Noordoostpolder) en bij het naastgelegen bedrijf van Lizelore Vos,  Neushoornweg 11 in Kraggenburg.

Vanaf 10:00 kunnen de eerste gasten starten met de wandeling op één van de twee locaties. De route duurt ongeveer 1,5 uur. Ieder kwartier start er een nieuwe wandeling.

COVID-19 maatregelen

Vanwege de Covid-19 maatregelen is aanmelding verplicht, via dit online aanmeldformulier. De toegang is gratis, maar we vragen u zich uiterlijk 25 juni aan te melden. 

Bezoekers wandelen in kleine groepjes de route langs verschillende informatiepunten waar we op gepaste afstand (1,5 m) met elkaar in gesprek kunnen gaan.

De proefvelden maken onderdeel uit van de projecten Remix, Liveseed en LIBBIO en zijn financieel mogelijk gemaakt het Horizon 2020 Programma van de EU.