/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Welzijn van varkens en kippen in biologische en andere vrije uitloop-systemen

Laura Van Vooren (BioForum)

Sinds september 2019 loopt het Europese Horizon 2020 project PPILOW. Dit project (voluit Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare), waarbij ILVO en BioForum Vlaamse partners zijn in een consortium van 23 Europese organisaties, loopt 5 jaar en wil kijken naar hoe in de biologische en andere vrije-uitloop-systemen het welzijn van kippen en varkens verder verbeterd kan worden.

Met de hele sector

Hoe kunnen we bijvoorbeeld verenpikken en kannibalisme zoveel mogelijk vermijden in de pluimveehouderij? En wat doen we met castratie van mannelijke biggen in de varkenshouderij?

Het zijn maar enkele voorbeelden. De eerste stap is dan ook om de belangrijkste problemen rond dierenwelzijn van varkens, leghennen en vleeskippen in kaart te brengen. Daarna begint het echte werk: met welke innovatieve oplossingen kunnen we die uitdagingen de baas?

Zo’n project kan enkel goed werken als de volledige sector (inclusief de consument) betrokken wordt. Tevens moet er rekening worden gehouden met de praktische en economische haalbaarheid van de resulterende beloftevolle innovatieve strategieën.

PPILOW zet daarom sterk in op co-creatie: niet alleen landbouwers worden betrokken, maar ook toeleveranciers, wetenschappers, verwerkers, retailers en beleidsmakers. Door alle actoren en stakeholders regelmatig rond de tafel te zetten, willen we tot gedragen innovaties komen. Voorbeelden van thema’s die tijdens zulke gesprekken aan bod kunnen komen zijn de mogelijkheden voor afzet van vlees van intacte varkensberen, de inrichting van de uitloop van de leghennen of het gebruik van dubbeldoelkippen.

Concrete resultaten

Sinds de start van het project werden de belangrijkste knelpunten gerelateerd aan dierenwelzijn geïdentificeerd. Ook was er een eerste bijeenkomst met zowel de biologische varkenshouders als met de biologische leghenhouders.  Tijdens deze bijeenkomst werd er gediscussieerd over dierenwelzijn in de sector en voor een aantal thema’s werd een plan van aanpak opgesteld. 

Image

Daarnaast heeft onderzoekscentrum ILVO een tool (een app) ontwikkeld waarmee veehouders het dierenwelzijn op hun bedrijf zelf kunnen opmeten en evalueren. Vanaf juni zal deze app op een 10-tal bedrijven in Nederland, Frankrijk en België uitgetest worden. Er zal andere nagegaan worden of door het gebruik van deze app door de varkens- en pluimveehouders ook effectief het dierenwelzijn op de bedrijven zal verbeteren. Als dit het geval is, kan de app gebruikt worden om  de extra aandacht voor dierenwelzijn in de biologische sector meer in de verf te zetten. 

Het project moet uiteindelijk uitmonden in een lijst met toepassingen of methodes die het dierenwelzijn van de varkens en kippen effectief verhogen, én die ook economisch, sociaal en voor de omgeving een meerwaarde zijn. 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement N°816172

Meer info?
Laura Van Vooren, BioForum
laura.vanvooren@bioforum.be

pluimvee
varkens