/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassen winterprei 2019: Cherokee opnieuw opbrengsttopper

Kevin De Ceuleners, Philippe France (Inagro)

De late herfstrassen hielden goed stand door de warme winter. Referenties Aylton en Pluston scoren dit jaar minder naar opbrengst in vergelijking met bioras Cherokee, op kwaliteit scoort Aylton wel sterk. Het nieuwe ras Oslo dient zich als zeer beloftevol aan voor de winterteelt, LE 4901 scoort onvoldoende.

In de biologische winterpreiteelt is rassenkeuze belangrijk om ziekten en sleet onder controle te houden. 2019 was droog en de ziektedruk was beperkt buiten hoge tripsdruk gerekend. Begin september was de droogte kritiek en konden de planten na beregening terug een doorstart nemen. Hierdoor was de gemiddelde opbrengst wel goed.

Lees het proefverslag hier.

Meer info?
Kevin De Ceuleners
Tel: 051 14 03 50
E-mail: kevin.deceuleners@inagro.be

 
groenten