/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Herfstframbozen optimaal bemesten, geen makkelijke opdracht!

Arnout Heremans (Proefcentrum Pamel)

Er is nog steeds een gebrek aan kennis over de optimale bemesting van biologische herfstframbozen onder bescherming, hetgeen nogmaals benadrukt wordt doordat veel telers vroegtijdig gebreksverschijnselen vaststellen, samen met het stilvallen van de groei van deze teelt. Problemen die vaak hun oorzaak vinden in een lacune aan kennis bij het voorbereiden van een dergelijke aanplant.

Hoe bemesten de telers?

De basisbemesting van herfstframbozen, meestal onder de vorm van vaste organische meststoffen, wordt vaak volledig ingevuld tijdens de voorraadbemesting. Echter, door de overgang van een vegetatief naar een generatief gewas binnen hetzelfde jaar, is de behoefte aan meststoffen voor deze teelt een complex gegeven. Sommige telers anticiperen hierop door de bemesting volledig of deels te fractioneren. Over hoe met organische meststoffen te fractioneren is tot nu toe weinig onderzoek gevoerd. In dit project wordt daarom een vergelijking gemaakt tussen enerzijds een 100% voorraadbemesting (‘100%’) en anderzijds een bemesting die deels gefractioneerd wordt (‘50%’). Voor deze laatste wordt 50% van de geadviseerde N-bemesting tijdens de voorraadbemesting gegeven en de overige helft gefractioneerd verdeeld over de tijd.

Oorzaak gebreksverschijnsel?

Naast het creëren van meer inzicht in een optimale bemesting van herfstframbozen was het vinden van de oorzaak van de vroegtijdige geelverkleuring van het blad ook een deel van de opdracht. Met de hulp van verscheidene analyses in combinatie met tal van andere opgevolgde parameters hebben we dit kunnen achterhalen. Uit de plantsapanalyses bleek er namelijk een tekort aan Mangaan (Mn) in de plant te zijn, hetgeen overeenkwam met de typische geelverkleuring van het blad.

Lees het samenvattend verslag van dit CCBT-project hier

Het project beoordelen of een pluim geven kan je hier

Meer info?
Arnout Heremans, Proefcentrum Pamel
Tel: 054 32 08 46
E-mail: arnout.heremans@vlaamsbrabant.be

Image

Image

kleinfruit
bodemvruchtbaarheid