/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - mei2014

Image

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke info? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


NOBL, CCBT en BBN bepalen samen onderzoeksstrategie voor bio landbouw en voeding in Vlaanderen

NOBL, CCBT en Biobedrijfsnetwerken publiceren voor het eerst samen een strategie voor onderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen. De biosector geeft in de “Onderzoeksstrategie voor biologische landbouw en voeding in Vlaanderen 2013-2017” haar visie en onderzoeksdoelstellingen weer. Lees meer...


Schrijf in op waarschuwingsberichten aardappelplaag

Omstreeks half april zijn de meeste aardappelen in goede omstandigheden geplant. Op de meeste percelen staan de aardappelen boven. Dankzij het warme weer gaat de loofontwikkeling snel. Onkruidbestrijding is nu volop aan de orde. Zoals voorgaande jaren kunt u opnieuw op de adviesdienst inschrijven. Lees meer...


Geslaagde infoavond PPK: jaarverslag nu beschikbaar!

Op 29 april organiseerde PPK een infoavond bio kleinfruit. Eerst was er een rondgang langs de lopende proeven. Vervolgens werd een overzicht gegeven van de resultaten van 2013. Lees meer...


Bioteelt basilicum in pot zonder bijbemesting… haalbaar?

Verschillende biologische potgrondsubstraten zijn reeds op de markt, doch de samenstelling varieert enorm. In dit onderzoek werd nagegaan welk type biologisch potgrondsubstraat het meest geschikt is om basilicum te telen in pot zonder noodzakelijke bijbemesting. Lees meer...


Belang van juiste ras in najaarsteelt komkommer

Het Technisch Comité Bio Beschutte Teelten vroeg zich af welke rassen komkommer er op de markt waren en welk van deze rassen het meest geschikt is voor biologische hoge draadsteelt tijdens het najaar. Voor deze najaarsteelt komkommer komen Amazone (De Ruiter) en E23L.2198 (Enza) als beste rassen uit de proef door hun hoge opbrengst. Lees meer...


Groente-innovatiefonds Limburg van start

De provincie Limburg doet een oproep in het kader van het Groente-Innovatiefonds. Innovatieve projecten in de groentesector kunnen tot 70% door het fonds betaald worden, met een maximum van 90.000 euro. Het gaat om projecten die ingediend worden samen met bedrijven. Indienen kan tot en met 25 augustus. Meer info.


En verder:


AGENDA

SAVE THE DATE:  9 sep 2014: Netwerkdag Techniek in de bio tuinbouw, Klein én Professioneel! 

22 MEI - Warmonderhof: infomoment opleiding bioboer

3 JUNI - ADLO-studiedag duurzame bemesting

7 JUNI - Bioweek 2014

7 JUNI - Opendeurdag Humus bvba

10 JUNI - Introductie-avond Landwijzer: Leertraject bio & BD-landbouw

11 JUNI - Infoavond PPK: biologische teelt van aardbeien en kleinfruit

13 JUNI - Opendeurdag CRA-W Gembloux

13 JUNI - Open lesdag Landwijzer

19 JUNI - Warmonderhof: infomoment opleiding bioboer

23 JUNI - Dienst landbouw Vlaams-Brabant: themadag organische stof - regelgeving & praktijk

25 JUNI - Professionele Open Velddag - Proefbedrijf Biologische Landbouw Inagro