/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Verdeling plantgoed zomerframboos (Tulameen) onder biologische telers

Bram De Keyzer (Proefcentrum Pamel)

Sinds er in België geen ontheffing meer verleend wordt voor gangbare longcanes in pot, ondervinden biologische kleinfruittelers problemen om nog toegelaten plantgoed te vinden. Uit eerder onderzoek op Proefcentrum Pamel blijkt dat het gebruik van dit plantgoed vaak leidt tot meer plantuitval en lagere opbrengsten. Het wordt bovendien steeds moeilijker om  toegelaten  plantgoed te bekomen door een slinkend aanbod vanuit de vermeerderingsbedrijven. Om op deze problematiek een antwoord te bieden, werd het CCBT-onderzoeksproject “Hoe biologische longcanes zomerframboos opkweken?” begin 2019 opgestart.

In het kader van dit onderzoek werden er tijdens het eerste projectjaar longcanes Tulameen in een biologisch teeltsysteem opgekweekt, zowel in pot als in vollegrond. Echter, een volledig teeltseizoen onder biologische teeltomstandigheden  resulteerde in dit geval niet in biologische longcanes. De oorzaak hiervan ligt bij de pluggen die werden gebruikt tijdens de aanplant (mei 2019). Deze pluggen waren van gangbare oorsprong en volgens de wetgeving is vegetatief teeltmateriaal van meerjarige teelten pas biologisch na ten minste twee teeltseizoenen onder biologische teeltomstandigheden. Desondanks kunnen biologische telers dit plantgoed wel aanplanten, na melding bij hun controle orgaan. De vruchten zullen in 2020 daardoor als biologisch mogen verkocht worden. 

Het plantgoed dat werd verkregen, voldoet aan de Belgische wetgeving inzake plantgoed en heeft volgende kenmerken:

  • Ras: Tulameen
  • 2 canes in een pot van 2,4l
  • Canes met een hoogte van +/- 1,8m
  • Biologisch substraat

In totaal werden in 2019 circa 3500 planten opgekweekt op het Proefcentrum Pamel (zie figuur 1). Hiervan zal een deel gebruikt worden als plantgoed door het Proefcentrum zelf, terwijl het andere deel wordt verdeeld onder biologische kleinfruittelers. Deze telers werden op de hoogte gebracht door een oproep aan alle, bij Bioforum Vlaanderen geregistreerde, biologische kleinfruittelers. Niettegenstaande iedereen zich kon inschrijven om plantgoed te verkrijgen, werden er wel enkele voorwaarden gesteld. Zo moet het telen van biologisch kleinfruit niet alleen een professionele of semiprofessionele activiteit zijn op het bedrijf, ook moet er ervaring zijn met het biologisch telen van frambozen. Bovendien moet  het plantgoed opgekweekt worden in een biologisch teeltsysteem en moeten deze planten minstens 3 jaar aangehouden worden.

Uiteindelijk schreven er zich 9 telers in. Op deze manier krijgen telers de kans om kennis te maken met dit type plantgoed en wordt er feedback verkregen vanuit verschillende biologische teeltsystemen en bodemtypes. Bevindingen op het Proefcentrum Pamel over parameters als groei, ziektegevoeligheid en totale opbrengst zullen daardoor kunnen vergeleken worden  met de bevindingen van de telers. 

Proefcentrum Pamel is alvast erg benieuwd naar de resultaten. Indien u ook geïnteresseerd bent, kanu steeds meer info verkrijgen op Proefcentrum Pamel, via proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be of Tel: 054 32 08 46 of tijdens één  van onze proefveldbezoeken.
 
Meer info?
Bram De Keyzer
Tel: 0475/63.87.22 
kleinfruit