/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Alternatieve beheersing van bloedluizen: stel je nu kandidaat als pilootbedrijf!

Eva Decru (Proefbedrijf Pluimveehouderij)

MiteControl is een Europees project waarbij duurzame behandelingsstrategieën worden ontwikkeld tegen de rode vogelmijt (ook bloedluizen genoemd) in leghennenstallen. Er wordt hierbij gefocust op Geïntegreerde Plaagbestrijding (IPM), waarbij de nadruk ligt op het gebruik van niet-chemische middelen, en waarbij chemische pesticiden eventueel als laatste redmiddel ingezet kunnen worden. Ook het monitoren van de pestsoort (de rode vogelmijt) is hierbij cruciaal. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel, de coördinator van dit project, gaat samen met 5 partners op zoek naar naar de meest efficiënte combinatie van niet-chemische bestrijdingsmethodes. Daarnaast zal er zal een automatisch monitoringssysteem ontwikkeld worden op basis van camera’s. Door op het juiste moment te behandelen, en de meest efficiënte (combinatie van) middelen te gebruiken, zal de totale hoeveelheid aan chemische bestrijdingsmiddelen gereduceerd kunnen worden en de rode vogelmijt-bestrijding verbeterd worden.

Drie verschillende IPM-strategieën, waaronder 1 specifiek voor bio-bedrijven, zullen getest worden op 12 pilootbedrijven in België, Frankrijk en Groot-Brittannië. Het project zal resulteren in een reductie van productieverliezen, lagere besmettingsgraden en een verbetering van het dierenwelzijn.

De pilootbedrijven zullen maandelijks opgevolgd worden vanaf de opzet van een nieuwe ronde voor gedurende minstens 9 maanden. Al het nodige materiaal voor monitoring en de producten voor de behandelingen worden kosteloos aangeleverd door het Proefbedrijf. Bedrijven met verschillende huisvestingssystemen en dus ook bio-bedrijven kunnen zich kandidaat stellen.

Hebt u interesse hebt om u kandidaat te stellen als pilootbedrijf? Of hebt u nog vragen over het project? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Meer info?
Eva Decru
Tel: 014 56 28 86 
pluimvee