/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Geef mee vorm aan het onderzoek biologische dierlijke productie op Inagro!

Luk Sobry (Inagro)

Sinds lang organiseert de afdeling biologische landbouw van Inagro een technische adviesraad met akkerbouwers en groententelers op het einde van het teeltseizoen om het afgelopen jaar te overlopen en het onderzoeksprogramma mee vorm te geven. Hetzelfde willen we doen voor het onderzoek in de biologisch dierlijke productie.

Ben je geïnteresseerd om het onderzoek in de biologische dierlijke productie voor herkauwers en varkens mee aan te sturen? Meld je dan aan om deel te nemen aan de TAR dierlijke productie. 

Concreet wordt tijdens deze bijeenkomst een overzicht gegeven van de resultaten uit lopend onderzoek en zal een beroep worden gedaan op de waardevolle ervaringskennis van de veehouders om projecten en proeven in de juist richting te sturen. Verder zullen we nadenken over mogelijke oplossingen voor knelpunten in de bedrijfsvoering die door praktijkonderzoek kunnen worden aangepakt. De input uit deze bijeenkomst moet ons helpen om het onderzoek zo praktijkrelevant mogelijk te maken, zodat jij als bedrijfsleider er echt iets aan hebt!

Hopend op een ruime respons!

Meer info?
Luk Sobry
Tel: 0487 927 883
herkauwers
varkens