/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Naar een meer agro-ecologische teelttechniek in de koepels

Stefanie De Groote (PCG)

Jaarrond een divers gamma aan kwaliteitsvolle biologische groenten garanderen op een duurzame manier is een uitdaging. Daarom wordt binnen het GreenResilient-project gezocht naar robuuste innovatieve agro-ecosystemen die de functionele biodiversiteit bevorderen en zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van externe inputs. Twee teeltsystemen in koepels worden met elkaar vergeleken gedurende drie jaar: een Business As Usual (BAU) systeem en een Innovatief (INN) systeem. Het BAU systeem wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van één soort gewas, een basisbemesting met groencompost en de afwezigheid van een groenbedekker tussen de verschillende. In het INN systeem worden steeds meerdere gewassen uit verschillende families samen geplant, gebeurt de basisbemesting met boerderijcompost en wordt er een groenbedekker ingezaaid tussen de verschillende teelten. 

Verschillende parameters worden opgevolgd en vergeleken tussen beide systemen: gewasopbrengst, nutriëntenbeschikbaarheid, potentiële uitloging van nutriënten, onkruiddruk, samenstelling van de nematodengemeenschap, aanwezigheid van ziekten, plagen en natuurlijke vijanden. Er zal ook een levenscyclusanalyse gebeuren om de impact van beide systemen op het milieu en het klimaat na te gaan.

Zomer 2019: vruchtgroenten

De zomerteelt van 2019 wordt ingevuld door vruchtgewassen met een duidelijk onderscheid tussen BAU en INN. In het BAU systeem gebeurde voor de vruchtgroenteteelt een basisbemesting met groencompost, staan er tomaten als hoofdteelt en wordt worteldoek gebruikt om het onkruid onder controle te houden. In het INN systeem werd boerderijcompost toegediend als basisbemesting, staan zowel tomaat als komkommer, wordt biologisch stro gebruikt als natuurlijk afdekmateriaal tegen het onkruid en is aan de rand van de koepel een bloemenstrook ingezaaid om de functionele biodiversiteit te  verhogen. 

Op dit moment is al duidelijk dat het stro minder efficiënt is in het tegenhouden van onkruid dan de worteldoek. Tarwekorrels die nog tussen het stro aanwezig waren en gekiemd zijn, vormden het grootste aandeel onkruiden in het INN systeem. Wieden om voldoende luchtcirculatie onderaan de vruchtgewassen te garanderen was noodzakelijk. Van de 12 soorten ingezaaide bloemen zijn er 10 aanwezig in de bloemenrand, maar ook de onkruiden zijn er goed gegroeid. De eerste bloemen staan ondertussen in bloei en er is veel insectenactiviteit waar te nemen rondom de bloemenrand. Welke invloed de bloemenrand heeft op de aanwezigheid van plagen en natuurlijke vijanden zal gedurende de zomer opgevolgd worden en ook de onkruiddruk in de volgteelt zal opgemeten worden om zo een zicht te krijgen op de voordelen en de mogelijke nadelen die de bloemenrand met zich meebrengt.

Image
Foto: Het Innovatieve teeltsysteem met afwisselend tomaat en komkommer, stro als afdekmateriaal tegen het onkruid en een bloemenstrook aan de rand van de koepel.
 
Contactpersoon:
Stefanie De Groote
Tel: 09 381 86 82 
 
Image
beschutte teelt
biodiversiteit