/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

CSA-telers willen de koolgalmug het hoofd bieden

Femke Temmerman (Inagro)

De afgelopen jaren ervaren biologische CSA-bedrijven in Vlaanderen toenemende schadeproblemen door de koolgalmug (Contarinia nasturtii). De maden van de koolgalmug veroorzaken o.a. ‘draaihartige’ of ‘hartloze’ planten en andere groeistoornissen bij koolgewassen. De schade is nefast voor de productie van diverse koolgewassen en bedreigt de oogstzekerheid op kleinschalige biobedrijven. Om dit probleem het hoofd te bieden, start een nieuwe ‘operationele groep’ met de steun van de Vlaamse Overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De groep bestaat uit het CSA-Netwerk en Inagro als initiatiefnemers en Pherobank, Howitec en Plantenkwekerij De Koster als actieve partners.

Een eerste belangrijke onderzoekstaak in het project is het monitoren van de koolgalmug op de locaties waar in vorige jaren problemen zijn gesignaleerd. Het is insect is zeer klein en bevindt zich in het schadelijke stadium bovendien verborgen in de plant. Een goede, tijdige signalering vooraleer schade optreedt, is daarom van groot belang. De Nederlandse partner Pherobank helpt in het voorzien van feromoonvallen als effectieve vangstmethode voor de volwassen muggen. Een goede monitoring helpt ook om de invloed van klimaatfactoren op populatieontwikkeling van de koolgalmug nader te onderzoeken. Dit kan ons nog een stap verder brengen dan enkel het optreden van de vluchten signaleren, met name deze ook gaan voorspellen. 

Door de aanwezigheid van de koolgalmug op de bedrijven meer zichtbaar te maken, zetten we ook al een stap vooruit richting beheersing van de plaag. Als tweede werkpakket in het project, gaan we hier op zoek naar maatregelen die toepasbaar en praktisch haalbaar zijn binnen de specifieke CSA-bedrijfscontext met zelfoogstsysteem. Eén van de mogelijkheden is het afdekken van de koolgewassen met fijnmazige netten. In de komende twee jaar zoeken we uit welke aspecten van belang zijn om de afdekstrategie zo efficiënt en rendabel mogelijk te maken. Daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan andere preventieve cultuurmaatregelen.

De operationele groep ‘Beheersing van koolgalmug op biologische CSA-bedrijven’ 

Image

Met steun van de Vlaamse overheid en de Europese Unie

Image

Meer info?
Femke Temmerman (Inagro)  en Koen Tierens  (CSA Netwerk) 
Tel: +32 51 27 32 53
E-mail: femke.temmerman@inagro.be, koen@deplukheyde.be

 
groenten