/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Eerste thesisprijs voor bio en agro-ecologie uitgereikt aan student die de strijd aanging met knopkruid

Op de studiedag ‘Biologische landbouw, Smart farming²’ van het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & voeding (NOBL) op Agriflanders werd voor het eerst een thesisprijs voor agro-ecologie en bio-landbouw uitgereikt. Tim Decuypere, afgestudeerd aan UGent, ontving een geldprijs van 500 euro en felicitaties van de jury voor zijn masterproef over het beheersen van knopkruid in de biologische groenteteelt. De prijs werd uitgereikt op Agriflanders in Gent. 

Knopkruid is op veel biologische groentebedrijven onkruid nummer één. De thesis van Decuypere werd door de jury dan ook beoordeeld als zeer relevant, met concrete resultaten specifiek bruikbaar voor biologische landbouwers. In de januari-editie van de maandelijkse nieuwsbrief BIOpraktijk zal een artikel van Decuyperes hand verschijnen over deze resultaten.

De tweejaarlijkse NOBL-studiedag stond dit keer in het teken van smart farming. Meer dan 100 adviseurs, onderzoekers, beleidsmakers en andere betrokkenen kwamen luisteren naar het antwoord op de vraag: wat kan smart farming betekenen voor de Vlaamse bio-landbouw?

De NOBL-studiedag kende dit jaar een mooie afsluiter met de uitreiking van de eerste thesisprijs biologische en agro-ecologische landbouw en voeding. De wedstrijd werd georganiseerd door NOBL voor studenten die afstudeerden als master of als professionele bachelor aan een Vlaamse onderwijsinstelling in het promotiejaar 2018. Dankzij ILVO werd aan de prijs een waarde van 500€verbonden.

Om die prijs te winnen, moesten kandidaten de resultaten van hun thesis vertalen naar een vulgariserend artikel voor de biologische sector (landbouwers, verwerkers, winkeliers of consumenten). De jury bestond uit vertegenwoordigers van de biologische sector (Boerenbond en Bioforum), het Departement Landbouw en Visserij en de kennisnetwerken NOBL en CCBT. Zij beoordeelden de inzendingen op inhoud, relevantie, innovatie en onderzoekskwaliteit. Daarnaast werd ook gekeken naar de leesbaarheid en de praktijkrelevantie van het bijbehorend vulgariserend artikel.

Het werk van Tim De Cuypere, afgestudeerd aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent, werd op al die vlakken als beste beoordeeld. Zijn masterproef (onder begeleiding van promotor Prof. Benny De Cauwer) kaderde in een onderzoeksproject specifiek voor de biologische sector waarbij de UGent en de afdeling bio van Inagro de handen in elkaar sloegen voor de beheersing van knopkruid. Zo werd onder andere de effectiviteit van branden in het vals zaaibed aangetoond. De resultaten van dit werk werden door de jury dan ook beoordeeld als “zeer concreet, zeer relevant en effectief bruikbaar voor de bio-sector”. Om deze resultaten beschikbaar te stellen voor de hele sector wordt in de januari-editie van BIOpraktijk een vulgariserend artikel gepubliceerd gericht op landbouwers. 

Naast een winnaar werden nog drie andere afgestudeerden genomineerd:

  • Joris Vanhaverbeke – Promotor: Prof. Ludwig Lauwers (Universiteit Gent): Competitieve strategieën voor gesloten varkensbedrijven
  • Sara Monsieurs – Promotor: Prof. Fleur Marchand (Universiteit Antwerpen): De relevantie van agro-ecologische principes voor Vlaamse rundveebedrijven: focus op biodiversiteitsaspecten
  • Astrid Witters – Promotor: Prof. Brent Bleys (Universiteit Gent): De invloed van ouders op het aankoopgedrag van studenten aangaande biologisch voedsel: talk the talk of walk the walk

Ook voor deze studenten liet de jury zijn appreciatie blijken. Hun werk was eveneens relevant en interessant voor de biologische sector.

Met de uitreiking van deze thesisprijs wil NOBL het onderzoek voor de biologische en agro-ecologische landbouw in de kijker zetten bij studenten, docenten en bij uitbreiding ook het brede publiek. De link tussen hoger onderwijs en onderzoek moet hierdoor versterkt worden. 

De tweejaarlijkse NOBL-studiedag vond dit keer plaats tijdens Agriflanders op 10 januari en ging dieper in op het nut en de mogelijkheden van smart farming voor de biologische landbouw. Sprekers uit binnen- en buitenland stonden stil bij de opportuniteiten die technologische innovaties te bieden hebben evenals bij de specifieke toepassing ervan in de biologische landbouw. Het verslag van deze studiedag is binnenkort beschikbaar op NOBL.be.

Meer info? 

Masterproef Tim De Cuypere: ‘Impact van vals zaaibed op de zaadbank en veldopkomst van knopkruiden (Galinsoga spp.) en andere zaadonkruiden op biologische groentepercelen’ 
Promotor: Prof. Benny De Cauwer  (UGent)

Contact
Lieve De Cock (coördinator NOBL)
lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be
Tel 09 272 23 52

 


akkerbouw
groenten