/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Met een vals zaaibed knopkruid preventief aanpakken op biologische groentepercelen

Tim Decuypere (Ugent)

Knopkruiden (Galinsoga spp.) zijn hardnekkige onkruiden die tal van biologische groentetelers zorgen baren. In dit onderzoek werd de impact van verschillende vals zaaibed systemen onderzocht, specifiek gericht op deze probleemsoorten. Het testen van verschillende werktuigtypes resulteerde in nieuwe kennis en inzichten waarmee (biologische) groentetelers knopkruid preventief kunnen aanpakken.

Zo bleek de brander het meest effectief voor het bestrijden van knopkruid in het vals zaaibed en het voorkomen van kiemingsgolven na afloop ervan. Bij de mechanische werktuigen werd duidelijk dat ondiep bewerken (max. 1 cm) de beste optie is om nakieming te beperken. Diepere bewerkingen brachten immers telkens nieuwe zaden in kiempositie, maar reduceerden zo ook wel sterker de knopkruidzaadbank in de 0-5 cm toplaag.

Tim Decuypere schreef zijn masterproef over dit onderzoek en won hiermee de thesisprijs voor agroecologische en biologische landbouw.
Lees het volledige artikel hier!

Meer info?
Benny De Cauwer
Tel: +32 (0)9 264 90 64
benny.decauwer@ugent.be

of Lieven Delanote
Tel: 051 27 32 50
lieven.delanote@inagro.be

 


akkerbouw
groenten