/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Resultaten na één jaar zonnepanelen en batterij op Inagro

Willem Boeve (Inagro)

Op de loods van het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro liggen sinds 2012 zonnepanelen. Ruim een kwart van de geproduceerde stroom kan echter niet zelf worden verbruikt. Daarom plaatste Inagro in juli 2017 een batterij die een deel van die stroom moet opslaan. Na één jaar kunnen we nog niet spreken van een rendabele investering, maar dat wil niet zeggen dat batterijen in de toekomst niet interessant zullen zijn!

Functie van het batterijsysteem

Inagro heeft 17 kWp aan zonnepanelen op het dak van de loods en een batterij met een nuttige capaciteit van 18 kWh. De voornaamste verbruikers op de site zijn vijf koelcellen waarin groenten en witloofwortels opgeslagen worden. De batterij heeft een tweeledige functie. Enerzijds moet het de zelfconsumptie van de energie uit de zonnepanelen verhogen en anderzijds dient het als back-up voor de koelcellen mocht het net uitvallen. De zelfconsumptie is het deel van de productie die ter plaatse verbruikt wordt, het overige deel van de productie wordt geïnjecteerd in het elektriciteitsnet.

Zelfconsumptie en verliezen

De zelfconsumptie steeg in de proefperiode van 72% naar 88%. We injecteerden met batterij dus nog altijd 12% van de geproduceerde stroom, zonder batterij zou dit 28% zijn.

Op jaarbasis werd zo’n 4000 kWh van de productie opgeslagen in de batterij. Uit de batterij konden we zo’n 3000 kWh halen om te verbruiken. Er is dus een verlies van ca. 25% van de opgeslagen stroom. Hieronder vallen: verliezen door de omzettingen in de omvormers, verliezen door de duur van de opslag en het verbruik van de sturing van de omvormers en batterijbank.

Vooral in de zomer actief

Van november tot februari zien we dat de batterij zo goed als werkloos is. Uitschakelen is echter geen optie, want dat zou de batterij kunnen beschadigen.

In de figuur hieronder zie je hoe het dagverbruik en de dagproductie van zonne-energie op de biohoeve er gemiddeld per maand uitzag. Je kunt aflezen waar de verbruikte energie gehaald werd en waar de geproduceerde energie van de zonnepanelen naartoe ging.

• Het stroomverbruik in de hoeveloods kan afkomstig zijn van drie bronnen: direct uit de zonnepanelen (direct verbruik), uit de batterij (batterij ontladen) of van het net (netafname).

• De stroom die door de zonnepanelen geproduceerd wordt, kan drie wegen uit: ze wordt rechtstreeks verbruikt (direct verbruik), opgeslagen in de batterij (batterij laden) of in het elektriciteitsnet geïnjecteerd (injectie).

Image

Figuur. Verdeling van het dagelijks elektriciteitsverbruik en de productie door de zonnepanelen op de proefhoeve, gemiddeld per maand van okt-2017 tot okt-2018

Investeren?
De opbrengst na een jaar is een stuk lager dan verwacht. Aan de hand van deze resultaten kunnen we niet spreken van een rendabele investering. Zelfs als we ervan uitgaan dat er VLIF-steun (15%) werd gekregen op deze investering, dan nog is deze pas na 19 jaar terugverdiend. Batterijtechnologie heeft zeker een mooie toekomst, maar voorlopig is de investering te hoog.
 
In de komende jaren volgen we verder op of de economische voordelen opwegen tegen de kosten.
 
Meer info?
Contacteer Willem Boeve, willem.boeve@inagro.be
energie