/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Biobloemen en groenten kleine teelt: het CCBT-onderzoeksteam breidt uit!

Carmen Landuyt (CCBT)

Met de verwelkoming van twee nieuwe CCBT-leden, het Proefcentrum voor Sierteelt  in Destelbergen (PCS) en het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver (PSKW), wordt het praktijkonderzoek in bio verder versterkt. PCS is vorig jaar gestart met onderzoek voor de biologische bloementeelt en PSKW gaat dit jaar van start met de biologische productie van openluchtgroenten kleine teelt. 

Sinds de opstart van het ‘Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt’ in 2010 situeerde het praktijkonderzoek voor bio zich bij de zes leden-proefcentra: Inagro, PCG, pcfruit, Proefcentrum Pamel, Proefbedrijf Pluimveehouderij en PIBO Campus vzw. Deze proefcentra hebben alle zes een kleine of grotere afdeling specifiek voor de biologische productie. 

Met de uitbreiding van de bio sector in Vlaanderen groeit ook de nood aan onderzoek bij alle deelsectoren. En ook de Vlaamse overheid wil in het kader van het nieuwe Strategische plan voor bio inzetten op meer onderzoek en verhoogde het budget dat CCBT kan besteden aan onderzoeksprojecten. De CCBT-projecten worden uitgevoerd door de aangesloten proefcentra. Kenmerkend is dat deze projecten worden geschreven op vraag van de sector en zorgen voor praktisch toepasbare resultaten. Ook PCS en PSKW kunnen dus nu beroep doen op deze middelen om vragen vanuit de sector op te lossen. 

Biobloemen als nieuwe sector

De biologische snijbloementeelt is een opkomende sector in Vlaanderen met op dit moment zo’n 22 gecertificeerde biobedrijven, die vaak de bloementeelt als neventak hebben. Deze jonge groep heeft zich sinds vorig jaar verenigd in een Biobedrijfsnetwerk onder begeleiding van BioForum Vlaanderen. Uit deze hoek kwam vervolgens de vraag naar mogelijkheden om teelttechnische problemen en onderzoeksvragen aan te pakken. PCS wil deze rol graag opnemen en is ook meteen gestart met de omschakeling naar bio van een openluchtperceel. 

Biologische kleine teelten

Ook PSKW ervaarde de groei van de bio teelt in de regio rond Sint-Katelijne-Waver en kreeg vanuit de afzet de vraag om meer in te zetten op de biologische teeltwijze, specifiek voor de ‘kleine teelten’ binnen de groentesector. Het Proefstation heeft een perceel van 0,8 ha aangemeld voor omschakeling en plant dit jaar de opstart van een biologische onderzoekswerking. Deze werking wordt een complementaire aanvulling op het werk dat de biologische afdeling van Inagro doet voor de biologische openlucht groenteteelt en kan er mee voor zorgen dat de kennis nog meer verspreid zal worden in het oostelijke deel van Vlaanderen.

Op de hoogte blijven

Binnen CCBT wordt veel belang gehecht aan het verspreiden van praktijkinformatie op maat van de landbouwer. Via de website, de nieuwsbrief en voorlichtingsacties worden proefresultaten van Vlaams praktijkonderzoek bekendgemaakt. Abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief BIOpraktijk is gratis en kan online via www.biopraktijk.be

Meer info?
Carmen Landuyt, coördinator
carmen.landuyt@ccbt.be
09 331 60 85

groenten
snijbloemen